Byggnads pressmeddelanden 2012

 • Byggnads kommenterar Arbetsdomstolens dom i målet mot Värmdö Bygg

  Det är med stor besvikelse vi har tagit del av majoritetens ståndpunkt i Värmdö Bygg domen AD 2012 nr.90.

 • Byggnads har idag överlämnat sina avtalskrav

  Byggnads är först ut av LO-förbunden i avtalsrörelsen och överlämnade idag avtalskraven till sin motpart Sveriges Byggindustrier (BI).

 • Byggnads presenterar förslag på energieffektivisering av bostäder för att nå klimatmålen

  Världsbanken har nyligen publicerat en rapport med rubriken "Turn down the heat". Varför en 4 grader varmare värld måste undvikas. Byggnads presenterar en rapport om energieffektivisering av bostäder med förslag så att Sverige kan nå de uppsatta klim...

 • Johan Lindholm ny styrelseledamot i BTI

  BTI, Byggnads- och Träarbetareinternationalen, genomförde sitt världsråd och styrelsemöte den 15-16 november i Genève och Johan Lindholm, Byggnads ordförande, blev då invald i styrelsen som nordisk representant.

 • Johan Lindholm vald till ny ordförande för NBTF

  Byggnads ordförande Johan Lindholm har blivit vald till ordförande för Nordiska Byggnads- och Träarbetarefederationen (NBTF). Som representant för över 400 000 arbetare i hela Norden kräver han hårdare tag mot social dumping, inte bara i våra egna lä...

 • Byggnader som rasar innebär livsfara för Sveriges byggnadsarbetare

  I dagens DN Debatt skriver fyra professorer om att konstruktioner kollapsar och att Sverige håller på att utvecklas till ett byggnadstekniskt u-land. Byggnads ser väldigt allvarligt på denna utveckling och har vid tidigare tillfällen krävt att det ti...

 • Pressinbjudan: Arbetsmiljöhearing

  Det dör i snitt en byggnadsarbetare i månaden. För att lyfta problemet med arbetsmiljön inom byggsektorn anordnar Byggnads en arbetsmiljöhearing där bl.a. arbetsmarknadsminister Hillevi Engström medverkar. Hearingen har rubriken: Nu får det vara nog,...

 • Skandalen vid Skatteverket

  Den härva som nu rullas upp vid Skatteverkets bygge i Sundbyberg, Stockholm , kan inte beskrivas på annat sätt än en ren och skär skandal. 17 av 27 arbetstagare som Byggnads tillsammans med Sveriges Byggindustrier undersökte saknade laglig rätt att a...

 • Arbetsgivarna förhindrar en väl fungerande byggsektor

  Sveriges Byggindustrier (BI) gick igår ut med ett pressmeddelande där de felaktigt påstår att Byggnads kräver mer i lönelyft än de redan avtalade höjningarna. Genom BI:s agerande och inställning förhindras en väl fungerande byggsektor.

 • Regeringen är ansvarig för att ha delat in ungdomarna i ett a- och ett b-lag

  Idag har vi fått oroande rapporter om att allt färre ungdomar väljer yrkesutbildningar. Många av platserna är tomma på gymnasiernas yrkesprogram och vissa program kan inte starta i höst på grund av för få elever.

Uppdaterad: