Byggnads pressmeddelanden 2012

 • Byggnads presenterar ny policy mot rasism med Expo

  Idag presenteras Byggnads nya policy mot rasism vid seminariet ”Fackliga strategier mot rasism” som arrangeras tillsammans med Expo. Hur bekämpar vi rasism och intolerans på arbetsplatserna?

 • Ung och grön, ska vi bygga ungt smått och billigt?

  På Byggnads seminarium om ungdomars svårighet att få bostad inledde moderatorn Alexandra Pascalidou med påståendet om att ungdomarna är dagens största förlorare.

 • Gröna lån! – Tysk modell med energieffektivisering till låg ränta!

  Vid seminarium i Almedalen idag och på GP-Debatt presenterade Byggnads en rapport med förslag till gröna lån till låg ränta i enlighet med tysk modell. Sverige står för inför stora utmaningar när det gäller att uppnå klimatmålen 2020 och 2050.

 • Byggnads presenterar Rapport och Undersökning i Almedalen

  Byggnads kommer att presentera en rapport om klimatomställning inom bostadspolitiken med förslag på energisparlån. En färsk opionionsundersökning om ungas bostadssituation i Sverige idag kommer också att presenteras vid ett seminarium om Vi bygger un...

 • Byggnads och Veidekke överens om striktare krav + Inbjudan till Almedalsseminarium

  Genom Byggnads MB-ledamöter har ett projekt för nya rutiner för seriösa underentreprenörer/leverantörer blivit verklighet. Veidekke Entreprenad och Svenska Byggnadsarbetareförbundet har i dagarna undertecknat en överenskommelse om leverantörsbedömnin...

 • Roal Nilssen ny föreståndare på Byggnads a-kassa

  Ny föreståndare på Byggnads a-kassa är från och med 1 juni Roal Nilssen. För närvarande arbetar Roal som föreståndare på Sekos a-kassa. Från och med 1 juni är han föreståndare för både Seko och Byggnads a-kassa, det är första gången i historien när t...

 • Byggnads kräver kommission om husras i Ystad

  Byggnads kräver att det skyndsamt tillsätts en oberoende kommission med oberende experter gällande husraset i Ystad. Vad har egentligen hänt? Vad hade inte kunnat hända om inflyttning skett? Finns fler hus som byggs eller t o m är färdigbyggda som ri...

 • Parterna överens om ett nytt Entreprenadmaskinavtal

  Idag kom Byggnads och Maskinentreprenörerna överens om ett nytt Entreprenadmaskinavtal. Avtalet gäller från den 1 april 2012 till den 30 april 2013 dvs 13 månader och berör ca 4 000 medlemmar.

 • Avtal klart gällande VVS, Kyla och Plåt

  En överenskommelse har efter medlarsamtal idag gjorts mellan Byggnads och motparterna Plåtslageriernas Riksförbund och VVS Företagen som innebär stora framgångar för Byggnads.

 • Valberedningens förslag till ny förbundsledning för Byggnads

  En enig valberedning presenterar nu en ny förbundsledning inför Byggnads extra kongress den 12 juni 2012.

Uppdaterad: