Byggnads pressmeddelanden 2012

 • Valberedningen enig om samtliga till ny LO ledning

  LO:s valberedning har tidigare presenterat förslag till ny LO-ordförande och 1:e vice ordförande. Valberedningen har nu enats om övriga till LO:s ledning och föreslår Ingela Edlund som 2:e vice ordförande och Torbjörn Johansson som avtalssekreterare....

 • Valberedningen enig om ny LO-ordförande

  LO:s valberedning har nu enats kring ett förslag till ny LO-ordförande och 1:e vice ordförande. Valberedningen föreslår Karl-Petter Thorwaldsson som ordförande och Tobias Baudin som 1:e vice ordförande.

 • Byggnads varslar om spegelvända stridsåtgärder samt utökning av tidigare varsel

  Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Byggnads, mottog den 10 maj 2012 en avsevärd upptrappning av konflikten då Plåtslageriernas Riksförbund varslade om lockout för arbetstagare i flera bolag runt om i landet. Byggnads stridsåtgärder omfattar total arb...

 • Byggnads kommenterar framgången i Arbetsdomstolen

  VVS Företagen och Plåtslageriernas Riksförbund har tidigare stämt Byggnads till Arbetsdomstolen för att få prövat om stridsåtgärderna i den pågående konflikten innebär kränkning av föreningsrätten och att stridsåtgärderna därmed är otillåtna. Arbetsd...

 • Byggnads kommenterar Plåtslageriernas Riksförbunds varsel om lockout

  Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) har idag lagt ett varsel om lockout för de regioner som idag är berörda av den pågående konflikten mellan Byggnads och arbetsgivarna för VVS, Plåtslagerierna och Kylmontörer. Enligt PLR berör varslet ca 900 av Byggn...

Uppdaterad: