Avtal klart gällande VVS, Kyla och Plåt

En överenskommelse har efter medlarsamtal idag gjorts mellan Byggnads och motparterna Plåtslageriernas Riksförbund och VVS Företagen som innebär stora framgångar för Byggnads.
Publicerad:

Beordringsrätten att jobba övertid helger och sena kvällar har tagits bort och blir nu frivillig. Kravet på arbetstidsförkortning har också lett till ett genombrott, där den samlade arbetstidsförkortningen nu uppgår till 37 timmar. Detta ska ställas mot att arbetgivarsidan ville slopa arbetstidsförkortningen helt och hållet. Vi har även säkerställt värdet i ackordslönerna, vilket är en historisk händelse som tidigare inte varit möjligt. Detta betyder att strejken blåses av fr o m idag fredag, samtliga uttagna i konflikten återgår i tjänst lördag kl. 00.00.

Vi är enormt glada att vi lyckats få bort brukspatronfasonerna med tvångsmässig beordringsrätt på helger och sena kvällar. Istället får vi nu ett modernt avtal med en frivillig beredskap. Detta betyder att våra medlemmar nu bättre kan förena sitt arbetsliv med familjeliv, säger Torbjörn Johansson, avtalssekreterare i Byggnads.

Det är glädjande att motparten till slut gett med sig på vårt krav med arbetstidsförkortning som gör möjligheten större till att hämta och lämna barn, vilket inte är en lyx utan en själklarhet, säger Torbjörn Johansson vidare.

Ackordslönerna har nu värdesäkrats, vilket skapar bättre förutsättningar för att jobba på ackord då regelverket stärks och förenklats, fortsätter Torbjörn Johansson.

Det är positivt att Byggnads och arbetsgivarparten trots en hård avtalsrörelse nu är överrens om att slå samman VVS-, Kyla- och Plåt-avtalen. Liksom att vi också ska ha en arbetsgrupp för att lösa rättvisa lärlingslöner, menar Torbjörn Johansson.

Jag vill tacka alla medlemmar som slutit upp i denna konflikt, särskilt de som varit uttagna i strejk eller blivit utsatta för lockout. Den kraft som finns av att gemensamt kämpa för viktiga principer för våra medlemmars vardag har nu också gett resultat, avslutar Torbjörn Johansson.

Uppdaterad: