Byggnads och Veidekke överens om striktare krav + Inbjudan till Almedalsseminarium

Genom Byggnads MB-ledamöter har ett projekt för nya rutiner för seriösa underentreprenörer/leverantörer blivit verklighet. Veidekke Entreprenad och Svenska Byggnadsarbetareförbundet har i dagarna undertecknat en överenskommelse om leverantörsbedömning.
Publicerad:

Detta ger Byggnads MB-ledamöter inflytande och befogenheter att följa upp att branschöverens-kommelsen inom MBL efterlevs. Överenskommelsen innebär att samtliga underleverantörer och leverantörer till Veidekke Entreprenad kommer att granskas för att säkerställa att de uppfyller strikta krav på seriositet. Byggnads kommer också tillsammans med Veidekke delta i ett seminarium i Almedalen för att diskutera korruptionen inom byggbranschen.
Parterna Byggnads och Veidekke har träffats och diskuterat hur MB-ledamöter kan bidra till bolagets strävan och mål om att underentreprenörer och leverantörer till Veidekke Entreprenad AB ska leva upp till Veidekkes strikta krav på seriositet. Under en försöksperiod på 12 månader kommer representanter från MB-gruppen erhålla mandat, behörighet och befogenhet avseende tillämpliga delar i MBL (paragraf 38-40)

– Nu tar vi ett gemensamt avstamp mellan arbetsgivare och fack för en schystare arbetsmarknad. Byggnads MB-grupp, som ligger bakom att de nu får sådant inflytande över Veidekkes strävan att arbeta med seriösa underentreprenörer och leverantörer, har gjort ett fantastiskt jobb. Det är mycket bra av ett byggföretag som Veidekke att visa på handlingskraft och ett viktigt steg för att skapa en mer seriös byggbransch. Detta visar också MB-ledamöters viktiga funktion och betydelse i samarbete med företag för att säkerställa och skapa bättre arbetsförhållanden, säger Johan Lindholm, förbundsordförande i Byggnads.

– Vi är oerhört glada över denna överenskommelse med Svenska Byggnadsarbetarförbundet. Veidekke tolererar inga som helst oegentligheter i vårt företag och detta är ännu ett steg i att garantera företagets redlighet, säger Veidekke Entreprenads VD Erik Alteryd.

Seminariet i Almedalen om korruption inom byggbranschen

Tema/titel: Kylskåp, kompisar och kickbacks – så fungerar svensk korruption. Datum och tid: Tisdagen 3/7 16.00-17:30 Plats: Hamnplan, Ullmans Paviljong

Paneldebatt med följande deltagare:
• Inga-Britt Ahlenius, fd undergrneralsekreterarewe i FN internrevision (OIOS)
• Claes Sandgren, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, ordförande för Institutet mot mutor.
• Erik Alteryd – VD Veidekke.
• Elisabeth André, Advokat Lindahl
• Lars-Göran Nilsson, VD Seccredo.
• Johan Lindholm, förbundsordförande i Byggnads.

Moderator: Johanne Hildebrandt, Seccredo

Uppdaterad: