Byggnads presenterar Rapport och Undersökning i Almedalen

Byggnads kommer att presentera en rapport om klimatomställning inom bostadspolitiken med förslag på energisparlån. En färsk opionionsundersökning om ungas bostadssituation i Sverige idag kommer också att presenteras vid ett seminarium om Vi bygger ungt, smått och billigt?
Publicerad:

Byggnads ordnar fyra egna seminarier, vilka här nedan presenteras.

Egna seminarier:
När: Onsdagen den 4 juli
Var: Specksrum 3, Visby

Rubrik för hela dagen: GRÖNT BYGGE! – Fyra seminarier om byggande med ansvar! Kl. 08.30 – 09.00 – Lättare frukost serveras

Seminarium 1 – Kl 09.30 - 10.30  
Rubrik: Gröna lån! – Tysk modell med energieffektivisering till låg ränta!

Innehåll:

Riksdagen har beslutat att energiförbrukningen i våra bostäder ska halveras till år 2050. Våra byggnader konsumerar ca 40 procent av all energi och energieffektivisering av våra befintliga bostäder är nödvändigt för att vi ska kunna uppnå klimatmålen.

Seminariet kommer att fokusera på behovet av nödvändiga energieffektiviseringar. Byggnads kommer att presentera en rapport som beskriver hur Tyskland har utvecklat ett system för statliga stimulanser till klimatomställning via energieffektivisering av bostäder.

Vid seminariet kommer vi att, utifrån de tyska erfarenheterna, diskutera hur Sverige kan öka omfattningen av energieffektivisering i våra bostäder. Byggnads kommer att presentera ett förslag till energisparlån.

Medverkande:
Carina Ohlsson, Riksdagsledamot (S) Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen Mårten Lilja, Kommunikationschef, Riksbyggen (fd statssekreterare med ansvar för bostadsfrågor) Johan Lindholm, ordförande Byggnads Sven Ljung, utredare Byggnads

Moderator: Lars-Olof Pettersson, Rådhusgruppen City

Seminarium 2 – Kl. 13.00 – 14.00
Rubrik: Från grått till grönt! – Se miljonprogrammen byta färg!  

Innehåll:
Mellan åren 1961 – 75 byggdes 1,4 miljoner bostäder i Sverige, de som vi idag ofta kallar miljonprogrammen. Dessa bostäder står idag inför omfattande renoveringsbehov som alla är medvetna om. Trots detta har hittills mindre än 20 procent av bostäderna från rekordåren moderniserats. Det behövs således politiska initiativ.

Regeringens position är att inte införa några subventioner och hänvisar till att marknaden ordnar det här. Det gör den kanske till stora delar – men det finns en risk att vissa med tiden får bo i ganska omoderna lägenheter. Får vi den utvecklingen kommer segregationen att stärkas ytterligare.

Är det rimligt att många av våra bostadsområden förfaller och vilket är det politiska ansvaret? Vem tar ansvaret för ökad segregation och kan det som nu sker i Malmö ha sin grund i att stora grupper av människor lämnas i sticket?

Medverkande:
Roger Mogert, oppositionsborgarråd, Stockholm
Anti Avsan, riksdagsledamot (m), civilutskottet
Carlos Rojas, Initiativtagare till Miljardprogrammet och samhällsentreprenör Johan Lindholm, ordförande i Byggnads

Moderator: Alexandra Pascalidou

Seminarium 3 – Kl. 14.30 – 15.30  
Rubrik: Ung och grön! – Vi bygger ungt, smått och billigt? 

Innehåll: I Sverige byggs det hälften så många bostäder per 1 000 invånare jämfört med i våra nordiska grannländer. 2011 byggdes 1 722 enrumslägenheter. Det är den lägsta nivån på 23 år enligt SCB.

Det är uppenbart att ungdomar är förlorarna på dagens bostadsmarknad. I storstäderna och på universitetsorterna är det nära nog omöjligt att få en hyreslägenhet. Allt fler tvingas köpa en bostadsrätt även om de egentligen vill ha en hyreslägenhet.

Vid seminariet kommer vi att diskutera vad som bör göras tillsammans med SSU, MUF och jagvillhabostad.nu. Byggnads kommer också att presentera en färsk opinionsundersökning om ungdomar och boende.

Medverkande: Caroline Lagergren, förste vice ordförande MUF Ellinor Eriksson, förbundssekreterare SSU Hanna Mörck, Jagvillhabostad.nu

Moderator: Alexandra Pascalidou

Seminarium 4 – Kl 16.00 – 17.00
Rubrik: Grönt kort! – Kravlista som ger fler schysta byggjobb! 

Innehåll: Den offentliga upphandlingen i Sverige berör tiotusentals upphandlande myndigheter och värdet av den offentliga upphandlingen uppskattas till mellan 450-535 miljarder kronor per år. Det finns tydliga krav från bl.a. den fackliga sidan på att sociala hänsyn på olika sätt ska beaktas i samband med offentlig upphandling. Den kan handla om att ställa krav på svenska kollektivavtal, lärlingsklausuler mm.

Vita Jobb är ett samarbetsprojekt mellan fackförbunden Byggnads, Transport, Elektrikerna, Fastighets, Kommunal och Målarna. Det är förbund som särskilt utsätts för de negativa konsekvenserna av svartarbete och social dumpning vid offentlig upphandling. 2004 beslöt därför förbunden att göra en praktisk insats för att, i samarbete med bl.a. Stockholms stad för komma till rätta med dessa problem. Man utarbetade tillsammans med stadens jurister en upphandlingsmodell, Vita jobbmodellen, som var särskilt inriktad på att komma åt svartarbete och social dumpning. Den tillämpades en kortare tid av Stockholms Stad, Stockholms läns landsting m.fl.tills den upphävdes av en ändrade politisk majoritet genom valet 2006. Nu har Malmö stad tagit fram en liknande policy för offentlig upphandling.

Vid seminariet kommer en presentation att ske av projektet Vita jobb och en debatt om behovet av att ställa krav på sociala hänsyn vid offentlig upphandling.

Medverkande:
Andreas Schönström (s), arbetsmarknadsråd i Malmö
Emil Högberg (s), oppositionsråd i Huddinge
Kerstin Ahlberg, författare till rapporten "Upphandling och arbete" i EU, forskningsredaktör vid Stockholms universitets juridiska institution och hedersdoktor vid juridiska fakulteten
Kurt Junesjö, jurist och författare till boken Vita jobb

Moderator: Lars-Olof Pettersson, Rådhusgruppen City

Kontakt: Tor Enqvist Pressekreterare Tel. 070-627 02 27

Uppdaterad: