Valberedningens förslag till ny förbundsledning för Byggnads

En enig valberedning presenterar nu en ny förbundsledning inför Byggnads extra kongress den 12 juni 2012.
Publicerad:

Johan Lindholm, nuvarande andre ordförande, föreslås som ny förbundsordförande.

Här nedan följer en presentation av den föreslagna ledningen.

Johan Lindholm som ordförande
Startade yrkesbanan som: Timmerman
Första förtroendeuppdraget: Lagbas i Skanska.
Nuvarande roll: Andre förbundsordförande
Ålder: 48
Mål för nya uppdraget: Få starka Byggnads att bli ännu starkare – flytta fram våra positioner. Få medlemmarna i centrum – mötet med medlemmar på arbetsplatser är grunden. Det ska vara självklart för byggnadsarbetare att vara med i Byggnads.

Lars Hildingsson som andre ordförande
Startade yrkesbanan som: Snickare
Första förtroendeuppdraget: Lagbas 1992 i NCC, valdes in som den yngsta ledamoten i förbundsstyrelsen sedan 1998.
Nuvarande roll: Ordförande i region Småland-Blekinge
Ålder: 39
Mål för nya uppdraget: Att vi ska var en ledande rörelse i fackföringsrörelsen. Sammanhållet förbund - att regioner och förbund går i samma takt.

Torbjörn Hagelin som avtalssekreterare
Startade yrkesbanan som: Timmerman
Första förtroendeuppdraget: Ledamot i dåvarande sektionsstyrelsen i avdelning Gotland 1988
Nuvarande roll: Förbundssekreterare
Ålder: 51
Mål för nya uppdraget: Fortsätta att utveckla våra kollektivavtal till medlemmars bästa. Lyfta arbetsmiljöfrågorna – inte rimligt att en byggandsarbetare i månaden ska dö. Samordningen inom LO är också jätteviktig. Vi måste bli fler – ju fler vi är desto starkare blir vi också som organisation. Vi måste också jobba för att få en ny regering för att få stopp på nedmonteringen av svenska modellen och vårt välfärdssamhälle.

Patrik Östberg som förbundssekreterare
Startade yrkesbanan som: Snickare
Första förtroendeuppdraget: Dåvarande avd 29 Karlsdad ledamot i ungdomskommittén 1992
Nuvarande roll: Enhetschef Medlemsenheten
Ålder: 41
Mål för nya uppdraget: Göra Byggnads mer transparent och tillgängligt för medlemmarna. Vara mer fackligt närvarande på arbetsplatsen. Jobba för att bli ett Byggnads - oavsett var vi arbetar eller bor.

Uppdaterad: