Byggnads pressmeddelanden 2013

 • Huvudentreprenörsansvaret har stort folkligt stöd

  Byggnads förslag att modernisera kollektivavtalet med ett huvudentreprenörsansvar för att motverka skattefusk, jobbtrafficking och lönedumpning i byggbranschen har ett brett folkligt stöd. En färsk Sifo-undersökning visar att 8 av 10 tycker att ett h...

 • Kulturarbetare tilldelas stipendier av Byggnads

  Byggnads delar varje år ut ett antal stipendier för främjandet av en kulturell insats eller förkovran. I år delar Byggnads ut 220 000 kr till stipendiater i musik, bildkonst/film, litteratur, journalistik, dans, arkitektur, humor och scenkonst.

 • Byggnads värd för Prostataloppet i helgen

  Under Elitloppshelgen den 25-26 maj står Byggnads som värd för ett V75-lopp på lördagen, kallat Prostataloppet. Det är ett speciellt travlopp där prostatacancern uppmärksammas. Byggnads ordförande Johan Lindholm kommer att överlämna 50.000 kronor frå...

 • Johan Lindholm ny ordförande för Riksbyggen

  Idag valde Riksbyggens fullmäktige Johan Lindholm till ny ordförande. Johan Lindholm är ordförande för Byggnads med lång erfarenhet av Riksbyggen och av bostadspolitiska frågor.

 • Byggnads varslar om stridsåtgärder gällande Entreprenadmaskinavtalet

  Byggnads har tidigare sagt upp Entreprenadmaskinavtalet att upphöra gälla from den 14 maj. Byggnads varslar nu om stridåtgärder mot företag som är anslutna till arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna. Stridsåtgärderna träder ikraft tisdagen...

 • Byggnads har idag sagt upp Entreprenadmaskinavtalet

  Byggnads har idag överlämnat en uppsägning av Entreprenadmaskinavtalet till arbetsgivarparten Maskinentreprenörerna (ME). Avtalet upphör att gälla från och med den 14 maj 2013. Avtalet omfattar ca 3 500 personer. Parterna ska fortsätta förhandlingar...

 • Nytt Glasmästeriavtal klart

  Byggnads och arbetsgivarorganisationen Glasbranschföreningen har kommit överens om ett nytt Glasmästeriavtal. Avtalet omfattar ca 3 000 personer.

 • Nytt Kyl- och VVS-avtal klart

  Byggnads och VVS Företagen har idag kommit överens om ett nytt Kyl- och VVS-avtal. Avtalet omfattar ca 20 000 personer.

 • Byggnads kommenterar regeringens vårbudget

  Regeringen har just lagt fram en vårbudget som inte innehåller ett enda nytt förslag på hur man ska lösa bostadskrisen. Det är anmärkningsvärt att de inte är beredda att ompröva sin politik efter sju års uppenbara misslyckande.

 • 6F stödjer Kommunal i kampen för jämställda löner

  Kommunal har idag tvingats varsla om konfliktåtgärder då deras motpart SKL inte är beredda att bland annat tillmötesgå de fackliga kraven på mer jämställda löner. 6F – fackförbund i samverkan stödjer Kommunal i sin kamp.

Uppdaterad: