Byggnads pressmeddelanden 2013

 • Byggnads uttalar sitt stöd för de svartlistade byggnadsarbetarna

  Byggnads uttalar sitt stöd för de brittiska arbetarna som har svartlistats av byggföretag, bland annat svenska Skanska. De har registrerats för att de varit fackligt aktiva eller påtalat säkerhetsrisker. Den olagliga åsiktsregistreringen tycks ha var...

 • Plåtslageriavtal klart inatt

  Inatt blev ett treårigt Plåtslageriavtal klart mellan Byggnads och Plåtslageriernas Riksförbund (PLR). Avtalet gäller från och med 1 april och berör ca 5000 plåtarbetare. Byggnads är nöjda med avtalet.

 • S-kongressen uttalar sitt stöd för huvudentreprenörsansvar

  Idag har den socialdemokratiska kongressen uttalat sitt stöd för en arbetsmarknad där alla, oavsett ursprung, ska skyddas av svenska kollektivavtal. I uttalandet fördömer man de inslag som allt oftare visar sitt fula tryne på svensk arbetsmarknad; sv...

 • Byggnads välkomnar ett huvudentreprenörsansvar

  Byggnads säger ja till medlarnas bud avseende Byggavtalet. Byggnads gläds åt att ett huvudantreprenörsansvar ska skrivas in i avtalet och att ett arbete omedelbart kan påbörjas för hur det ska gå till.

 • Byggnads bidrar med konstruktiva lösningar i byggkonflikten

  I ett läge där byggbranschen står inför att ett varsel om strejk träder i kraft nästa vecka om ingen lösning nås har Byggnads arbetat fram ett förslag på hur branschen kan skapa ordning och reda genom ett huvudentreprenörsansvar inskrivet i avtalet....

 • Byggnads tar byggbranschens arbetsmiljöproblem till regeringen

  Byggnads besökte igår justitiedepartementet för att diskutera hur man lagstiftningsvägen kan arbeta för färre dödsolyckor och bättre och säkrare arbetsmiljö i byggbranschen.

 • Byggnads och VVS Företagen är överens om att slå samman avtal

  Byggnads och VVS Företagen har i avtalsförhandlingarna kommit överens om att slå samman Kylavtalet och VVS-avtalet. Eftersom det är samma parter som förhandlar i bägge avtalen kommer sammanslagningen att vara en stor fördel för hela branschen.

 • Byggnads kommenterar medlingsinstitutets unika beslut om att med tvång skjuta upp strejkvarslen

  Medlingsinstitutet har idag meddelat att de använder sig av sin lagliga rätt att med tvång skjuta upp samtliga varsel om konfliktåtgärder. Byggnads tolkar detta som att medlarna vill få tid att hitta en öppning i frågan om huvudentreprenörsansvar och...

 • Byggnads säger nej till medlarnas bud

  Byggnads säger idag nej till medlarnas bud avseende Byggavtalet. Byggnads saknar konkreta förslag när det gäller huvudentreprenörsansvaret, arbetsmiljöfrågorna och arbetstidsförkortning. Budet innebär också i praktiken kraftiga försämringar i avtalet...

 • Byggnads har idag mottagit ett medlarbud

  Byggnads har idag mottagit ett bud från medlarna. Svar ska lämnas av parterna på söndag kväll klockan 20.00.

Uppdaterad: