Byggnads pressmeddelanden 2013

 • Byggföretag hotar, förhör och skrämmer Byggnads medlemmar

  Byggnads har fått kännedom om att NCC och Peab i flera fall har försökt skrämma och hota våra medlemmar att inte utöva sin lagliga rätt att konflikta. Dessutom har de lagt ut jobb på underentreprenörer för att kringgå Byggnads varsel. Detta är ett...

 • Byggnads kommenterar lockoutvarsel

  Vårt mål är ordning och reda

 • Byggnads skjuter på varslet

  Byggnads välkomnar att frågan om ordning och reda bland underentreprenörer har börjat diskuteras. Samtidigt vill Byggnads skapa bra förutsättningar för medlarnas arbete att hitta en helhetslösning på Byggnads samtliga yrkanden. 

 • Byggnads säger upp Byggavtalet och varslar om stridsåtgärder

  Byggavtalet löper ut den 28 februari och Byggnads säger idag upp Byggavtalet. Byggnads varslar också om stridsåtgärder mot företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier (BI). Stridsåtgärderna träder ikraft 12 mars och 19 mars. Stridsåtgärderna o...

 • Facklig seger - Byggnads och Elektrikerna får rätt i Lavalmålet

  Lex Laval underkänns av FNs arbetsmarknadsorgan ILO. I ett yttrande från ILOs expertkommitté, som består av oberoende juridiska experter, sägs att begränsningar av fackliga stridsåtgärder som har till syfte att få till stånd kollektivavtal med utländ...

Uppdaterad: