Byggnads varslar om stridsåtgärder gällande Entreprenadmaskinavtalet

Byggnads har tidigare sagt upp Entreprenadmaskinavtalet att upphöra gälla from den 14 maj. Byggnads varslar nu om stridåtgärder mot företag som är anslutna till arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna. Stridsåtgärderna träder ikraft tisdagen den 28 maj och omfattar ca 200 av Byggnads medlemmar i 17 företag. Entreprenadmaskinavtalet omfattar ca 3000 personer.

Publicerad:

Byggnads har i avtalsförhandlingarna lagt fram förslag som är i princip likvärdiga med de som gäller för samma kategori av arbetare som är anställda i ett företag där företaget är medlem i Sveriges Byggindustrier (BI). Maskinentreprenörerna har hittills helt ignorerat Byggnads krav och istället återkommit med förslag på avsevärda försämringar för våra medlemmar, säger Göran Tinglöv, chef för Byggnads avtalsenhet.

– Maskinentreprenörernas (ME) förslag på försämringar skulle medföra att ME:s medlemsföretag skulle få en ojust konkurrensfördel dels på bekostnad av de företag som är medlemmar i BI, dels på bekostnad av Byggnads medlemmars löne- och anställningsvillkor. Det är viktigt att komma ihåg att parterna sedan 70-talet varit överens om att konkurrensneutralitet ska råda mellan de olika avtalen, fortsätter Göran Tinglöv.

– Byggnads kan aldrig acceptera att arbetsgivarna vill slå sönder konkurrensneutraliteten i branschen och erbjuda väsentligt sämre villkor till våra medlemmar. Det finns därför ingen annan utväg än att varsla om stridsåtgärder. Nu ligger det ett tungt ansvar på arbetsgivarna att inleda konstruktiva samtal, avslutar Göran Tinglöv.

Bilagor:

 

Uppdaterad: