Kulturarbetare tilldelas stipendier av Byggnads

Byggnads delar varje år ut ett antal stipendier för främjandet av en kulturell insats eller förkovran. I år delar Byggnads ut 220 000 kr till stipendiater i musik, bildkonst/film, litteratur, journalistik, dans, arkitektur, humor och scenkonst.
Publicerad:

Sedan 1966 har Byggnads årligen delat ut kulturstipendier. I år är det 21 stipendiater och utdelningen sker i samband med Byggnads Framtidsdagar. Det är ordförande för Socialdemokraterna och ordförande för Byggnads stipendienämnd, Stefan Löfven, som delar ut stipendierna kl 11.00 på Clarion Hotel Arlanda Airport. Stipendienämnden består av: Stefan Löfven, Leif Hjelm, Anders Berglund, Jordi Arkö, Gunilla Kindstrand och Johan Lindholm.

 

Byggnads kulturstipendiater 2013

 

Bildkonst

 

Ulf Lundkvist, Kolmården, 15 000 kronor

 

Ulf Lundkvist har under många år roat en stor publik med sina bisarra figurer från Sveriges bakgator och glömda orter.

Med en vass penna, humor och geniala figurtolkningar parat med lika geniala texter, ger Ulf Lundkvist oss viktiga tankeställare kring den lilla människans filosofi.

Ulf Lundkvist får Byggnads kulturstipendium för sitt briljanta konstnärskap och som stöd till ett kulturprojekt som ska undersöka drivkrafterna, aktiviteten och drömmarna i folkhemmets sommarstuge- och sportstugeområden.

 

Johanna Hästö, Umeå, 15 000 kronor

 

Med fantasi, humor och originalitet undersöker och gestaltar Johanna Hästö frågor som inte kan besvaras med ord.

Med konsten som ledsagare utforskar hon målmedvetet existentiella frågor där hon personligen iklär sig utanförskapets problematik och utsatthet.

Johanna får Byggnads kulturstipendium för en studieresa till Riga i Lettland där hon tidigare etablerat viktiga konstnärliga kontakter.

 

Maria Ängqvist Klyvare, Stockholm, 10 000 kronor

 

Maria Ängqvist Klyvare är väl etablerad med sin konst i det offentliga rummet. I sin gestaltning blandar och renodlar hon klassiska tekniker som mosaik med fotorelaterade bilder i jätteformat.

Maria får Byggnads kulturstipendium för att i samarbete med arkitekter och landskapsarkitekter undersöka och arbeta med bortglömda/förbisedda platser i stadsrummet. Platser som med enkla medel ska kunna fungera som kulturella gläntor i stadsmiljön.

 

Patric Engfeldt, Stora Skedvi, 10 000 kronor


Med konsten som instrument undersöker Patric Engfeldt nya världar och situationer där han skildrar det tidigare anande men aldrig sedda.

Med rummet som utgångspunkt lotsas besökaren in i oväntade möten med det bekanta.

Patric Engfeldt får Byggnads kulturstipendium som stöd för ett spännande konstnärskap och som stöd för en arbetsresa till Universitetet i Zaragoza, Spanien, där Patric ska ingå i ett konstprojekt kring ”biokratiska mikrostater”.

 

Corinne Ericson Reuterswärd, Stockholm, 10 000 kronor


Corinne Ericson Reuterswärd har en rik och spännande konstproduktion som rör sig mellan ren skulptur, konstruktioner och byggnader. Hennes imponerande byggnad Heptagon som visades i Kumlas Skulpturpark "Konst på Hög" talar för ett spännnade konstnärskap.

Hon får Byggnads kulturstipendium som stöd för sin konst och för sina studier i svensk folkkultur som skall sammanfattas i ett bokprojekt kring 220 älgpass i Jämtland.

 

Bildkonst/Film

Nicki von Bahr-Lindroth, Stockholm, 10 000 kronor


Med rik fantasi, inlevelse och stor personlig gestaltningsförmåga arbetar Nicki von Bahr-Lindroth i allkonstnärens anda med skulptur, måleri, film och berättande i en spännande helhet. Niki både roar och oroar i sin konst där samhällsengagemang och utsatthet är viktiga frågor.

Det konstnärliga uttrycket är konstfilm och aktörerna ofta dockor i djurskepnad.

Nicki von Bahr-Lindroth får Byggnads kulturstipendium för sina fantasieggande figurationer och som stöd till den animerade kortfilmen Simhall.

 

Musik

Daniel Eliasson, Åsarna, 10 000 kronor


Daniel är en synnerligen begåvad accordionist. Han har trots sin låga ålder studerat sitt instrument i över tolv år, varav nio i Moskva. Han söker nu stipendium för att kunna studera vidare hos accordionprofessorn Peter Gerter i Ulm, Tyskland. Daniel får Byggnads kulturstipendium för detta ändamål.

 

Emil Eliasson, Solna, 10 000 kronor


Emil studerar för tillfället orkesterdirigering vid mastersutbildningen vid Musikhögskolan i Stockholm. Emil är mycket begåvad kommande dirigenttalang med goda vitsord från sina lärare. Han tilldelas Byggnads kulturstipendium för att kunna delta i internationella kurser och dirigenttävlingar.

 

Karin Birgersson, Göteborg, 10 000 kronor


Karin är pianist och organist och studerar för närvarande på Royal Academy of Music i London. Hon har tidigare studerat vid högskolan i Göteborg där hon får de bästa rekommendationer av sin lärare.

Karin har för avsikt att delta i ”Oxford Philomusica Piano Festival and Summer Academy” och tilldelas därför Byggnads kulturstipendium.

 

Paula Zarén, Uppsala, 10 000 kronor


Paula är violinist och genomgår just nu mastersutbildningen vid Musikhögskolan i Stockholm/Edsberg, Hon har även studerat vid Norges Musikhögskole och vikarierat både i Oslofilharmonien såväl som i Kungliga Filharmoniska orkestern i Stockholm.

I Lucerne i Schweiz finns den ryktbare violinprofessorn Isabelle van Keulen, Paula vill nu ytterligare förkovra sig för henne och tilldelas därför Byggnads kulturstipendium för detta ändamål.

 

Alfred Lorinius, Göteborg, 10 000 kronor


Kontrabasen är Alfreds instrument och jazzen är hans viktigaste uttrycksmedel.

Anders Jormin är professor i improvisation på Musikhögskolan i Göteborg och prisar Alfreds talanger å det varmaste. Alfred vill nu få möjlighet att ta lektioner för den kände jazzmusikern Larry Grenadier i New York och får därför Byggnads kulturstipendium.

 

Per Gross, Stockholm, 10 000 kronor


Per spelar blockflöjt och har studerat både vid Syddansk Musikkonservatorium såväl som på Musikhögskolan i Stockholm m.m. Per är mycket begåvad och har erhållit ett flertal priser för sitt spel bl.a. det prestigefulla Solistpriset 2010.

I Holland finns den berömda instrumentbyggaren Adriana Breukink, hon har utvecklat en ny spännande altblockflöjt som Per vill införliva i sitt instrumentarium.

För detta ändamål får Per Byggnads kulturstipendium.

 

Madeleine Johansson, Stockholm, 10 000 kronor


Madeleine har studerat flöjt på Musikhögskolan i Stockholm för de bästa lärare och vill nu ytterligare förkovra sig inom den samtida musiken. Den tyske flöjtisten och tonsättaren Wil Offermans håller sommarkurs i Malaga i juli i just samtida musik, modern spelteknik m.m.

Madeleine tilldelas därför Byggnads kulturstipendium för att kunna deltaga.

 

Martin Johansson/projektet Kwaii, Stockholm, 10 000 kronor


Martin vill tillsammans med sina medsökanden i projektet Kwaii utveckla ett hiphoputbyte mellan Sverige och Sydafrika. Svenska artister har gästat Sydafrika och Sydafrikanska artister kommer under sommaren att turnera i Sverige.

Projektet är delvis finansierat av Kulturrådet men Byggnads vill nu ytterligare bidra med ett kulturstipendium för att projektet ska kunna genomföras.

 

Litteratur

Anders Teglund, Göteborg, 10 000 kronor


Anders Teglund vågar ställa de svåra frågorna om oss och litteraturen på nya vis. Essän "Vad sker när vi läser?" kommer spridas över Sverige via QR-koder på nät och papper. På ett innovativt vis berikar han och hans förlag den allt viktigare diskussionen om konstens friktion mot våra liv och vårt samhälle. För detta arbete får Anders Byggnads kulturstipendium.

 

Tomas Lissing, Växjö, 10 000 kronor


Tomas Lissing granskar det vi andra väljer att inte se: kitscharkitekturen längs våra stora vägar. Varifrån kommer de estetiska ideal som präglar byggnader som Godisflyget i Skånes Fagerhult och Dragon Gate utanför Gävle?

Tomas Lissing strävar efter att att synliggöra den stil som växt fram med bilismen. Hans arbete har förutsättningar att förändra vårt seende – och våra blickar kommer kanske aldrig att bli lika oskyldiga igen, därför får Tomas Byggnads kulturstipendium.

 

Journalistik

Anna-Lena Norberg, Växjö, 10 000 kronor


Anna-Lena Norberg står för ett unikt upplysningsarbete.  Genom att skriva, föreläsa, agitera skapar hon kunskap och debatt om orättvisor, lönedumpning, människohandel. Det är självklart för Byggnadsarbetareförbundet att stödja henne i hennes kamp mot oseriösa företag, bland annat i byggbranschen. Anna-Lena Norberg gör ett imponerande arbete på ett område som svensk media uppenbarligen fått allt svårare att skärskåda, därför får hon Byggnads kulturstipendium.

 

Scenkonst

Caroline Byström, Stockholm, 10 000 kronor


Caroline är koreograf och vill ha stöd för att delta vid en festival i Madrid för att utforska frågor rörande arbete och värde och hur man i en internationell kontext närmre kan utforska hur man praktiskt och levande kan omformulera dessa frågor och sätt in dessa i ett artistiskt och sociopolitiskt perspektiv.

Vi ger Byggnads kulturstipendium till Caroline för att hon ska få möjlighet att delta vid denna festival.

 

Sigrid Herrault, Stockholm, 10 000 kronor


Sigrid är dramatiker och vill ha stöd för att slutföra ett manus i samarbete med Operabyrån om den italienska kompositören Barbara Strozzi. Föreställningen är tänkt att sättas upp i samarbete med Vadstenaakademin sommaren 2013.

För att Sigrid ska få möjlighet att genomföra detta projekt får hon Byggnads kulturstipendium.

 

Arkitektur

Malin Wallin, Alingsås, 10 000 kronor


Malin är designer och behöver stöd för att bygga en kreativ mötesplats ”Ett land som heter duga” i Alingsås i sommar. Hur skulle det vara att få skapa ett helt nytt land –Duga? Hur skulle det se ut och hur skulle det kännas? Och hur gör man för att landets alla innevånare ska tycka om att vara där?

För att kunna genomföra detta projekt får Malin Byggnads kulturstipendium.

 

Övriga områden

Lena Edlund, Stockholm, 10 000 kronor


Lena är TV-producent m m och vill ha stöd för att bygga en ny humorsajt där kvinnliga svenska komiker kan publicera sig.

Vi vill därför ge Lena Byggnads kulturstipendium för att synliggöra svenska kvinnliga komiker i Sverige och världen via internet.

Uppdaterad: