Både arbetsgivare och fack är nöjda med huvudentreprenörsansvar i Norge

Sedan 2010 har Norge ett system med huvudentreprenörsansvar som kallas Solidaransvar. En majoritet av arbetsgivarna, byggföretagen och fackföreningarna är mycket positiva och vill ha kvar systemet. Den oro som arbetsgivarna hade när det infördes har inte besannats.
Publicerad:

Efter fyra år har nu den norska forskningsstiftelsen Fafo genomfört en utvärdering av systemet. Slutsatserna är entydiga. Av utvärderingen framgår bland annat att:

63 procent av tillfrågade "byggledere" tycker att det blivit svårare för oseriösa aktörer att få uppdrag på grund av systemet med solidaransvar
67 procent av tillfrågade "byggledere" tycker att solidaransvar bidrar till att motverka oseriösa i byggbranschen
69 procent av "byggledere" vill att solidaransvaret ska vara kvar
 Ett illustrerande citat ur rapporten är:

"Fördelen med solidaransvar är att det leder till att man tar ansvar och att det har en utbildande funktion. Man tvingas till att skaffa sig en översikt över vem som är längre ned i kedjan och att dessa får anständiga löne- och arbetsvillkor." (anställd i arbetsgivarorganisation). Sid 28.

Man kan också konstatera att många av de svenska byggföretagen har verksamhet i Norge och rättar sig efter systemet med solidaransvar. Både Frankrike, Tyskland, Italien, Österrike, Belgien och Spanien har någon form av huvudentreprenörsansvar.

Samtidigt säger PwC Sverige i sin Entreprenadbarometer 2014 att svenska byggföretag har lågt förtroende för utländska entreprenörers skatt- och avgiftshanering (52 procent). Trots detta uppger 60 procent av de större aktörerna att de regelbundet anlitar utländska underleverantörer i byggprojekt i Sverige.

- Det är uppenbart att det finns ett behov av ett huvudentreprenörsansvar i Sverige. De norska erfarenheterna visar att mycket av de oro som arbetsgivarna har fört fram inte blir verklighet. Istället har alla aktörer positiva erfarenheter. Nu är det dags att även vi i Sverige tar steget och skriver in ett ansvar i kollektivavtal i enlighet med den svenska modellen, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm i en kommentar.  

Här hittar du Fafos rapport: Solidaransvar

Här hittar du PwC rapport: Entreprenadbarometern

Uppdaterad: