Byggnads satsar på jämställdhet och mångfald

Byggnads vill bredda synen på den traditionella byggnadsarbetaren och växlar nu upp arbetet för ökad jämställdhet och mångfald inom förbundet. På Byggnads kongress, den 12-15 juni i år, föreslås en del förändringar. Bland annat en nysatsning på det kvinnliga nätverket som byter namn till Näta. Ett annat förslag är att ordet ”hen” konsekvent ska användas i förbundets stadgar.
Publicerad:

– Det är viktigt att ingen ska känna sig utesluten och ovälkommen till byggbranschen. Står det "han" överallt så kan det tolkas som att det inte berör kvinnor eller andra könsidentiteter, säger Johan Lindholm, Byggnads ordförande.

Inför kongressen har det tagits fram en rapport, Mål och vision, som drar upp riktlinjerna för de kommande två kongressperioderna under ett antal rubriker med konkreta målformuleringar. "Mångfald och jämställdhet" är en rubrik och under perioden ska man bland annat uppnå att 5 procent av Byggnads medlemmar är kvinnor, att attityderna inom byggsektorn har förändrats så att jämställdhet och mångfald är självklara frågor, att alla anställda i Byggnads är bärare av uppgiften att stärka jämställdhets- och mångfaldsfrågorna och att Byggnads har ett utvecklat nätverksarbete i jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

– Kongressen handlar om så mycket. Men det är en viktig markering vi vill göra för att alla som vill ska känna sig välkomna till byggbranschen och vårt förbund. Idag är 1 procent av medlemskåren kvinnor och 99 procent män. Det vill vi ändra på, säger Johan Lindholm.

Fakta om Byggnads 16:e kongress

  • Kongressen hålls på Clarion Hotel Arlanda Airport mellan den 12-15 juni 2014.
  • Temat för kongressen är Ansvar och säkerhet.
  • 287 motioner ska behandlas samt budget, rapporter och nya stadgar ska tas
  • Under kongressen sker val av förbundsledning och förbundsstyrelse. I förbundsstyrelsen sitter ordförande för Byggnads elva regioner och där några namn har byts ut under våren.

Mer information om kongressen hittar på du på kongresshemsidan.

Om kongressen på sociala medier, använd hashtag: #byggkongress14

Uppdaterad: