Gemensamt avtal mellan PLR och Byggnads

Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) och Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) har kommit överens om ett nytt sammanslaget plåt- och ventilationsavtal för branschen.
Publicerad:

Arbetet har pågått under en längre tid och avtalet kommer att träda i kraft den 1 april 2014. Parterna har varit överens om att de tidigare tre avtalen (plåtslageri, ventilation och plåtbearbetning) har varit i behov av revidering både språkligt och uppdatering av innehåll, vilket nu har skett. Avtalet gäller till och med 31 mars 2016, när de ursprungliga avtalen upphör att gälla.

- Vi är nöjda över att sammanslagningen av avtalen har fungerat och hoppas att detta skall underlätta för våra medlemsföretag i deras praktiska verksamhet, säger PLR:s vd och förbundsdirektör, Thomas Dahlberg.

Ambitionen från parterna har varit att slå ihop de tre avtalen och få fram ett mer tidsenligt och tydligare avtal samt revidera visst gammalt material.

- Det nya avtalet är ett modernare avtal men med sin branschanpassade särprägel kvar, säger PLR:s chefsjurist och förhandlingschef, Henrik Boman.

- Genom sammanslagningen av plåt-, ventilation och plåtbearbetningsavtalen till ett avtal är dessa nu moderniserade och mer lättlästa vilket förenklar för alla parter. Nu har vi endast ett avtal att arbeta med vilket också våra medlemmar har fördel av.

- Byggnads är nöjda att detta arbete är gjort samt att det också gick relativt smidigt i förhandlingarna gällande sammanslagningen av avtalen, säger Byggnads förhandlingsansvarige, Göran Tinglöv.

Uppdaterad: