Rösta för rättvisa villkor och fler jobb

Nordiska Byggnads- och Träarbetarefederationen (NBTF) och dess medlemsförbund uppmanar sina medlemmar att rösta i EU-valet för ett EU med –”Rättvisa villkor och fler jobb”. NBTF och dess medlemsförbund vill ha ett EU som fokuserar på rättvisa villkor, fler jobb och en hållbar miljö.
Publicerad:

NBTF och dess medlemsförbund vill ha ett EU som fokuserar på rättvisa villkor, fler jobb och en hållbar miljö. Med dagens politik har klyftorna mellan människor och länder ökat, framtidstron urholkats, hopplösheten brett ut sig.

EU påverkar oss alla i vardagen. Valet handlar om vilka värderingar som ska styra politiken och i vilken riktning vi vill att EU ska gå. Din röst spelar roll, därför att den väljer riktningen på politiken.

Vi har försökt att ändra kursen i EU genom:

- Att ställa krav om gemensam­ma investeringar i forskning och grön teknik. Att investera i ny miljövänlig teknik är att investera i framtidens jobb och välfärd samtidigt som ett ansvar tas för framtida generationer. I NBTF tar vi miljöutmaningar på allvar: att t ex energirenovera betyder många jobb inom våra branscher.

- En bra utbildning och en hög kompetensnivå för byggnads-, trä- och skogsarbetare så de kan möta framtidens utmaningar i arbetslivet. Vi måste ha ett EU som lyssnar på oss och tar hänsyn till våra behov.

EU måste sätta stopp för lönedumping och sämre villkor. Nationella avtal och villkor ska gälla alla som jobbar i samma land, oavsett varifrån man kommer. Därför behöver vi ha EU-parlamentariker som ser till de fackliga rättigheterna och som sätter ett tryggt arbetsliv och jobbskapande framför fri rörlighet och social dumping.

NBTF och dess medlemsförbund kräver att EU och dess kandidater ställer sig bakom:

Rättvisa villkor - När arbetslösheten breder ut sig i Europa drabbas även de med jobb. Löner dumpas och anställningsvillkor försämras, människor utnyttjas. Högern i EU använder krisen och den fria rörligheten i EU som förevändning för att luckra upp trygg­heten på arbetsmarknaden.. Seriösa företag slås ut av oseriösa som kringgår lagar och regler. Kollektivavtal, lagar och villkor ska gälla alla som jobbar i ett land, oavsett varifrån man kommer. Ett stopp för lönedumpning och usla arbetsvillkor i EU är inte bara viktigt för några få – utan en fråga om anständighet för oss alla. EU kan bara konkurrera med andra regioner genom hög kunskap och kompetens. Inte lägre löner och sämre arbetsvillkor.

Fler jobb - Det finns 26 miljoner arbetslösa i EU, varav 6 miljoner är ungdomar, 37 % av kvinnorna i EU saknar jobb. Det är ett historiskt misslyckande. Vi behöver investera i forskning, utbildning och infrastruktur för att bryta massarbetslösheten i Europa. Det skapar exportmöjligheter och jobb. Vi måste sätta jobben högst på dagordningen i EU igen – så är de inte idag.

Ansvar för miljön - Klimatomställningen är en av vår tids största utmaningar. Men samarbetet haltar i miljöfrågan, både mellan länderna i Europa liksom mellan EU och övriga världen. Vår generation och EU måste ta sitt ansvar. EU måste leda arbetet, även globalt. Att investera i ny miljövänlig teknik är att investera i framtidens jobb och välfärd. Det skapar jobb och ett bättre liv samtidigt som ett ansvar tas för framtida generationer.

Knyt inte näven i fickan, agera istället! Rösta i EU-valet! Din röst behövs för ett EU för alla. Rättvisa villkor och fler jobb!

Kontakt: Johan Lindholm NBTFs ordförande +46 70 306 65 40;
Per Skau generalsekreterare +47 48 25 80 28

Uppdaterad: