Byggnads pressmeddelanden 2015

 • Ny VD på Rönneberga kursgård

  Rönneberga styrelse har anställt Gunilla Runsten som ny VD för Rönneberga kursgård. Hon tillträder sitt uppdrag den 1 februari 2016. Gunilla Runsten leder idag arbetet på Runö Möten & Events och har tidigare haft ett flertal uppdrag i ledande bef...

 • Byggnads välkomnar Högsta Domstolens dom

  Ett fackförbund är inte att jämställa med en myndighet i frågor som rör Europakonventionen. Det slår Högsta Domstolen fast i en dom idag och för Byggnads är domen en seger.

 • Ny rapport med fem djärva förslag för att lösa bostadskrisen
  • Politik

  Den svenska bostadskrisen är idag ett faktum och dess konsekvenser börjar bli kännbara inte bara för individen utan också för samhället i stort. På uppdrag av Byggnads har Kristian Skånberg skrivit rapporten Bobyggande som samhällelig brobyggare om o...

 • Byggnads och Elektrikerna reser till VM-bygget i Qatar
  • Internationellt • Pressmeddelande

  Idag åker representanter från Byggnads, Elektrikerförbundet och LO ner till Qatar för att följa upp vad som hänt med de löften som gavs av Qatars regering och FIFA under tidigare besök 2013 och 2014. Förbunden kräver tillsammans med byggarbetarnas gl...

 • Byggnads kommenterar Utstationeringskommitténs förslag om Lex Laval
  • Pressmeddelande

  En utstationeringskommitté har på uppdrag av regeringen gjort en översyn av Lex Laval, alltså de ändringar i lagstiftningen om utstationering av arbetstagare i Sverige som infördes den 15 april 2010 till följd av EU-domstolens dom i det så kallade La...

 • Byggnads kommenterar höstbudgeten
  • Pressmeddelande

  – Det viktigaste med budgeten är att vi nu ser början på en annan fördelningspolitik. Nu gör regeringen satsningar på de som behöver istället för fler skattesänkningar till de som redan har. Vi ser alla behovet av mer resurser till skolan, vården och...

 • Civilminister Ardalan Shekarabi besöker Riksbyggens bostadsprojekt i Beckomberga
  • Pressmeddelande

  På inbjudan av Byggnads region Stockholm Gotland kommer civilminister Ardalan Shekarabi göra ett arbetsplatsbesök vid Riksbyggens projekt vid Beckomberga. Medverkar gör också Byggnads ordförande Johan Lindholm. Media är välkomna att delta vid besöket...

 • Lönetvisten mellan NCC och Byggnads Väst löst

  Efter drygt ett år av förhandlingar har NCC och Byggnads Väst nu nått en lösning på tvisten om hur löneformen ska se ut på NCC:s arbetsplatser i Västsverige. Uppgörelsen är prestationslönebaserad och utgår från Byggavtalet, vilket varit Byggnads grun...

 • Avtalsrörelsen har börjat – NCC vidtar stridsåtgärder

  Konflikten mellan NCC och Byggnads i Väst har pågått länge och handlar om vilken löneform som ska tillämpas. Enligt gällande kollektivavtal ska prestationslöner tillämpas men NCC vill införa fasta löner. Konflikten har nu trappats upp genom att NCC m...

 • För FIFA är pengar viktigare än rent spel

  Då har det ännu en gång avslöjats att företrädare för FIFA misstänks för att ha tagit emot mutor. En polisundersökning har även inletts avseende VM i Qatar. Byggnads har under lång tid kritiserat FIFA för att sätta pengar före byggnadsarbetarnas liv...

Uppdaterad: