Byggnads pressmeddelanden 2015

 • Byggnads stödjer Kommunals kamp för de med lägst löner

  Ännu en gång attackerar Svenskt Näringsliv (SN) den svenska fackföreningsrörelsen. Denna gång är det SN:s vice vd Christer Ågren som i en debattartikel i Arbetet angriper fackförbundet Kommunal och deras kamp för de med lägst löner. Som vanligt ställ...

 • Kulturarbetare tilldelas stipendier av Byggnads

  På tisdag (12/5) delar statsminister, tillika ordförande för Byggnads stipendienämnd, Stefan Löfven ut stipendierna på Byggnads Förbundsfullmäktige. Media inbjuds att deltaga.

 • Svenska bygg- och träfacken stöder arbetarna i Qatar

  Idag samlas fackliga ledare från över 20 länder i Stockholm för att fatta ett historiskt beslut – att tillsammans med vårt globala fack BWI skapa strukturer för att hjälpa migrantarbetare i Qatar på plats.

 • Byggnads kritisk till utredningen om nya utstationeringsregler

  Idag har utredningen om nya utstationeringsregler överlämnat sitt slutbetänkande till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Betänkandet innehåller förslag på hur ett EU-direktiv (Tillämpningsdirektivet) ska genomföras i svensk rätt.

 • Byggnads välkomnar politiskt mod och nödvändiga satsningar på bostäder!

  Regeringen har i dag presenterat ett paket med satsning på bostadsbyggande. Det handlar om nyinvesteringar i byggande av hyresrätter och upprustning av miljonprogrammen. Byggnads välkomnar att regeringen visar politiskt ledarskap och mod och inte öve...

 • Årets (skandal)bygge 2015?

  Flera av de nominerade byggprojekten till det prestigefyllda branschpriset Årets Bygge är också kända för dåliga arbetsförhållanden och lönedumpning. Inte minst det uppmärksammade och väl dokumenterade bygget av Sundsvallsbron.

 • Byggnads ökar sin satsning på den samhällspolitiska debatten

  För att ytterligare flytta fram Byggnads positioner i den samhällspolitiska debatten kommer nuvarande kommunikationschef Matz Larsson att från och med 1 mars bli samhällspolitiskt ansvarig för förbundet. Biträdande kommunikationschef Matilda Ström bl...

Uppdaterad: