Byggnads kritisk till utredningen om nya utstationeringsregler

Idag har utredningen om nya utstationeringsregler överlämnat sitt slutbetänkande till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Betänkandet innehåller förslag på hur ett EU-direktiv (Tillämpningsdirektivet) ska genomföras i svensk rätt.
Publicerad:

– Jag är till flera viktiga delar både besviken och kritisk till de förslag som utredningen har presenterat. Jag hade hoppats på att utredarna tagit till sig våra argument om att stå upp för den svenska modellen. Jag förutsätter att regeringen nu tar till sig vår kritik och genomför de förändringar som måste till så att utredningens förslag inte blir verklighet, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm i en kommentar.

– Arbetstagarnas representanter i utredningen föreslog att nuvarande skyldighet att ge in kollektivavtalsvillkor skulle ersättas av en skyldighet för arbetstagarsidan och arbetsgivarsidan att informera om de villkor som ska gälla genom särskilt utsedda kontaktpersoner. Detta finns inte med i utredningen. Vår utgångspunkt är att parterna har ett gemensamt ansvar för att den svenska modellen ska kunna upprätthållas, fortsätter Johan Lindholm.

– Vidare har ett huvudentreprenörsansvar föreslagits. Ansvaret avser enbart utstationerade arbetstagare. En sådan begränsning kommer att medföra tvister då arbetsgivarsidans naturliga invändning kommer att vara att arbetstagaren inte är utstationerad, menar Johan Lindholm.

– Även utformningen av ansvaret är felaktig då förslaget förutsätter att den enskilda arbetstagaren först skaffar sig en s.k. exekutionstitel. Detta innebär en dom från domstol alternativt ett fastställt betalningsföreläggande från Kronofogdemyndigheten. I praktiken kommer detta innebära att ansvar inte kommer att kunna utkrävas enligt de föreslagna reglerna. Utredningens förslag innebär att utstationerade arbetstagare berövas det skydd som tillämpningsdirektivet var tänkt att ge, avslutar Johan Lindholm.

Uppdaterad: