Byggnads stödjer Kommunals kamp för de med lägst löner

Ännu en gång attackerar Svenskt Näringsliv (SN) den svenska fackföreningsrörelsen. Denna gång är det SN:s vice vd Christer Ågren som i en debattartikel i Arbetet angriper fackförbundet Kommunal och deras kamp för de med lägst löner. Som vanligt ställer Svenskt Näringsliv löntagargrupper mot varandra och angriper den solidariska lönepolitiken.

Publicerad:

Byggnads förbundsfullmäktige uttalar sitt stöd för Kommunal och deras kamp för löner som det går att leva på. Det är helt oacceptabelt att den svenska arbetsmarknaden fortfarande präglas av så stora könsorättvisor, både när det gäller löner och arbetsvillkor.

I kvinnodominerade yrken är deltidstjänster och visstidsanställningar vanligare än i mansdominerade branscher. I lönestatistiken är det tydligt att yrken som anses manliga värderas högre än arbeten som anses kvinnliga.

Det hotar personalförsörjningen i välfärdstjänsterna, där stora pensionsavgångar står för dörren. Vilka unga ska vilja bli undersköterskor i framtiden, när löner och arbetsvillkor är så dåliga?

Så här kan vi inte ha det längre. Det svenska framtidsbygget måste präglas av jämställdhet. Inte bara för att det är rättvist. Utan även för att det skapar utveckling och tillväxt.

Det är också därför Byggnads denna vecka startar sin kampanj jämställdhet och mångfald i byggbranschen. Förra sommaren beslutade en enig kongress att Byggnads är en organisation som tydligt arbetar med jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

Kampanjen kommer att följas upp med utbildningar i jämställdhetsfrågor och hur man kan jobba för en mer öppen och tillåtande bransch. Syftet är att förändra förlegade attityder och en machokultur som många gånger begränsar både kvinnor och män att vara den de vill vara och göra det de vill göra. Förhoppningsvis kan kampanjen locka fler kvinnor till branschen.

Byggnads förbundsfullmäktige vill skicka en tydlig signal till Svenskt Näringsliv. Vi kommer att arbeta på flera fronter för att få en mer jämställd arbetsmarknad. Vi stöttar Kommunal i deras kamp och vi tar själva vårt ansvar. Det sorgliga är att Svenskt Näringsliv inte gör annat än att befästa gamla strukturer.

Byggnads förbundsfullmäktige 2015-05-11

Uppdaterad: