Bobyggande som samhälletligt brobyggande

Ny rapport med fem djärva förslag för att lösa bostadskrisen

Den svenska bostadskrisen är idag ett faktum och dess konsekvenser börjar bli kännbara inte bara för individen utan också för samhället i stort. På uppdrag av Byggnads har Kristian Skånberg skrivit rapporten Bobyggande som samhällelig brobyggare om orsaker och lösningar på bostadskrisen. Bland annat presenteras fem djärva politiska förslag för att få igång byggandet och rörligheten på bostadsmarknaden.

Publicerad:

– Bostadspolitik har alltid varit en viktigt fråga för Byggnads. Bostadsbristen är idag alarmerande och vi behöver fler politiska initiativ för att möta de behov som finns. Det är min förhoppning att rapporten ska bli ett viktigt inslag i debatten om att utveckla den svenska bostadspolitiken, säger Johan Lindholm i en kommentar.

Inbjudan till bostadspolitiskt seminarium

Som en del av ArkDes mötesplats – Tema (Bo)stad , samlas en expertpanel, modererad av Dan Hallemar, för att titta närmre på rapporten och diskutera de fem politiska förslag som rapporten presenterar för att få igång byggandet och rörligheten på bostadsmarknaden. Efter seminariet följer en paneldebatt mellan LUF och SSU. Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan avslutar förmiddagen med en kommentar kring rapporten, vad som kommit fram i panelerna och hur han ser på frågorna och de förslag som Byggnads lägger fram.

Seminariet är ett samarbete mellan ArkDes Mötesplats, Byggnads och Global utmaning. Fri entré.

Välkommen till en förmiddag om en hållbar bostadsmarknad!

Uppdaterad:
Kategorier: