Byggnads pressmeddelanden 2016

 • Ett framtidsinriktat och modernt byggavtal
  • Pressmeddelande

  Arbetsgivarnas attacker på våra lönesystem är stoppat och nu har vi fått ett avtal för ökad jämställdhet och mångfald och för bättre ordning och reda.

 • Byggnads säger nej till medlarnas bud
  • Pressmeddelande

  Byggnads gick in i avtalsrörelsen med tydliga, framtidsinriktade mål. Att få bort låglönekonkurrens och fiffel genom att utveckla huvudentreprenörsansvaret. Vi vill också öppna upp byggbranschen för kvinnor, nyanlända och lärlingar. Det bud medlarna...

 • Varför Byggnads är beredda att ta en konflikt
  • Pressmeddelande

  Nu är det allvar. Timmarna går och vi närmar oss en byggstrejk. Byggnads vill reda ut begreppen.

 • Byggnads tar strid för ansvar och inflytande
  • Pressmeddelande

  Byggnads säger i dag nej till medlarnas bud. Budet innehåller ett frontalangrepp på våra lönesystem och i förlängningen också att angrepp på den svenska modellen. Det kan vi aldrig acceptera.

 • Sveriges Byggindustrier försvårar avtalsrörelsen
  • Pressmeddelande

  Mitt under pågående medling är Sveriges Byggindustrier (BI) så stridslystna att de vill driva avtalsrörelsen till domstol.

 • Vi varslar för rätten till facklig information
  • Pressmeddelande

  Byggnads har en generell rätt att besöka arbetsplatserna för att delge facklig information. NCC och Peab har på flertal arbetsplatser runtom i landet hindrat representanter från Byggnads att få tillträde. Ett sådant agerande kan vi aldrig acceptera.

 • Därför varslar vi
  • Pressmeddelande

  Byggnads varslar i dag för bättre ordning och reda på våra byggnadsarbetsplatser, krafttag för en jämställd byggbransch och för lärlingars rätt att fullfölja sin utbildningar. Varslet omfattar cirka 60 företag och drygt 2600 medlemmar.

 • EU-kommissionen hotar den svenska modellen
  • Pressmeddelande

  EU-kommissionen kommer nästa vecka att presentera förslag på förändringar i utstationeringsdirektivet*. Förslagen innebär kraftiga inskränkningar i den svenska modellen och har skett helt utan samråd med arbetsmarknadens parter.

 • Tillsammans för en stolt byggbransch!
  • Pressmeddelande

  Idag lämnar Byggnads över våra krav inför avtalsrörelsen. Vi vill se en modern och framtidsinriktad byggbransch med ordning och reda – utan lönedumpning eller utnyttjande av arbetskraft. I yrkandena finns en tydlig låglönesatsning och krav på 3,2 pro...

 • Byggnads gläds åt klartecken för Vita jobb-modellen
  • Pressmeddelande

  Konkurrensverket har i ett beslut gett klartecken för Vita jobb-modellen och menar att det är bra med granskning och uppföljning vid offentliga upphandlingar. Byggnads gläds åt beskedet.