AD:s beslut idag kan innebära att utländsk kompetens tillåts lönediskrimineras

Arbetstagare från utlandet som haft kompetens nog att bygga stora, komplicerade projekt anses inte ha kompetens nog för att få full lön enligt kollektivavtalet. Den inställningen står Sveriges Byggindustrier bakom och det slår Arbetsdomstolen också fast idag då man avslår Byggnads talan.

Publicerad:

– AD tycker inte att vi har bevisat att arbetstagarna är yrkeskompetenta och vi har svårt att bevisa motsatsen. Arbetstagarna är rädda och vågar inte prata med Byggnads. Domen idag gör att vi nu får sätta oss och se över reglerna i kollektivavtalet om yrkesbevis och erkännandeintyg. Det finns skrivningar i domen som tyder på att arbetstagarnas rättigheter enligt EU-rätten har kränkts genom att de endast fått 88 procent av lönen. Vi ser väldigt positivt på den skrivningen och vi måste nu analysera hur vi ska gå vidare med frågan, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

– Byggföretagen har ju uppenbarligen ett behov av kompetens som inte finns i Sverige. Då måste det ju vara beredda att betala för det. Annars är det uppenbart om att det handlar om lönedumpning, avslutar Johan Lindholm.

Uppdaterad:
Kategorier: