Foto från Mall of Scandinavia

Fotograf: Webbgun, Flickr

Byggnads kommenterar Uppdrag Gransknings program om Mall of Scandinavia

I programmet Uppdrag Granskning igår framkom att det fanns stora problem med ordning och reda på byggarbetsplatsen Mall of Scandinavia. Arbetsgivaren flyttade dessutom på det skyddsombud som påtalade brister.

Publicerad:

– Det är oerhört upprörande att det förekommer sådana allvarliga brister på en byggarbetsplats och att man riskerar de anställdas liv och säkerhet. Det är lika upprörande att man väljer att plocka bort ett skyddsombud som påpekar bristerna, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm i en kommentar.

– Tyvärr är detta bara ett exempel på raden av brister som finns i byggbranschen idag. Problemet med långa kedjor av underentreprenörer är väl känt. Byggnads har under flera år arbetat för att få en byggbransch med ordning och reda. I grunden är detta ett arbetsgivaransvar men vår erfarenhet är att arbetsgivarna och Sveriges Byggindustrier (BI) inte är beredda att ta sitt ansvar, fortsätter Johan Lindholm.

– När vi i avtalsrörelsen för två år sedan krävde att man skulle införa ett huvudentreprenörsansvar i kollektivavtalet möttes vi av ett kompakt motstånd från BI. Även i årets avtalsrörelse har vi haft yrkanden för att utveckla entreprenörsansvaret. Även det var BI motståndare till. Istället räknade man ut att det skulle bli för kostsamt för byggföretagen. Nu måste vi sluta att sätta ett pris på byggnadsarbetarnas liv och hälsa, menar Johan Lindholm.

– Efter en veckas konflikt i årets avtalsrörelse fick vi, till slut, inskrivet i kollektivavtalet att våra förtroendevalda ska bli ett viktigt verktyg för att få mer av ordning och reda på byggarbetsplatserna. Vi tänker fortsätta vår kamp för en sund byggbransch och vi hoppas att arbetsgivarna tar sitt ansvar tillsammans med oss, avslutar Johan Lindholm.

Uppdaterad:
Kategorier: