Byggnads pressmeddelanden 2017

  • Byggnads kommenterar kvällens Uppdrag Granskning
    • Pressmeddelande

    Kvällens Uppdrag Granskning handlar om den arbetsplatsolycka på bygget av Vattenfalls huvudkontor i Solna där 26-årige Christian Wikström omkom. Trots att stora säkerhetsbrister fanns kan ingen åtalas eftersom det är otydligt var ansvaret låg då mång...

  • EU-pengar ska öka jämställdheten i byggbranschen
    • Pressmeddelande

    Byggnads kommer att få 34,9 miljoner från Europeiska socialfonden för att utbilda byggnadsarbetare i Stockholmsregionen. Projektet En byggbransch för alla ska pågå fram till 2021 och går ut på att höja kompetensen i små- och medelstora byggföretag.