Byggnads kommenterar Alliansens förslag om låglönejobb: ”Finns redan, fast schysst”

Alliansen gick igår ut och presenterade ett förslag där man ville lagstifta om låglönejobb.

– Helt onödigt, den biffen har vi fixat själva i byggbranschen, fast på ett sätt som inte skapar A- och B-lag, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm.

Publicerad:

Sedan 1 juli i år finns det flera olika möjligheter att skaffa sig ett yrke i byggbranschen. Dessa aspirantprogram kallas formellt "yrkesintroduktionsanställning" och "yrkesorienteringspraktik" och finns med i de avtal som facket och arbetsgivarna förhandlade fram i våras. Dessa anställningsformer har testats i Västerbotten tidigare under året och sedan 1 juli finns de alltså i hela landet.

– Det viktigaste för oss i Byggnads är att dessa aspirantprogram sker inom ramen för våra kollektivavtal, det är inga "snabbspår", inga "enkla jobb", utan leder till ett yrke om aspiranten så vill. På så sätt skapas inga A- och B-lag på arbetsmarknaden, säger Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm.

Det är arbetsgivarna och facket som tillsammans kommit överens om hur kompetensförsörjningen för branschen kan underlättas genom att utveckla de avtal som redan finns på plats.

– Politikerna ligger flera steg efter i den här frågan. De ska låta oss som har koll sköta lönebildningen. Det blir bäst för alla så, säger Johan Lindholm.

Fakta

Yrkesorienteringspraktiken ger alla personer som vill pröva på byggbranschens olika yrken en chans att se om bygg är något för dem. Tidsperioden är antingen 6, 9 eller 12 månader och under den tiden får man känna på yrket under handledning från det företag som tar emot praktikanten. Ersättningen som utgår till praktikanten är enligt första gymnasieårets feriepraktikslön och betalas av företaget. I dagsläget handlar det om 88 kronor per timme, vilket motsvarar 15 312 kronor i månaden.

Yrkesintroduktionsanställningarna liknar yrkesorienteringspraktiken men målgrupperna är andra och riktar sig till personer som redan besitter vissa kunskaper:

• de årskullar av gymnasieelever som ej gått färdigt sina byggutbildningar
• personer som vill byta inriktning – t ex från snickare till bristyrken som plåtslagare
• nyanlända med viss branschvana

På det här viset sätts folk i arbete och hjälper dem att uppfylla drömmen om att skaffa sig ett yrke med bra framtidsutsikter.

Uppdaterad: