Byggnads om Skanskas utredning: det finns ett större systemfel

Skanska tar på sig ansvaret för broraset i Ludvika. Vi på Byggnads kräver en statlig haverikommission så att de större systemfelen som ligger bakom olyckorna också blir synliggjorda. Annars kommer tragedierna att fortsätta. Det här måste få ett stopp!

Publicerad:

Den 13 juli i år rasade ett brobygge i Ludvika och tolv personer skadades. Huvudentreprenören Skanskas egen utredning visar att ställningen till gjutformen var underdimensionerad. Det har framförts kritik mot gjutmetoden, att man göt för snabbt och lade för mycket betong på ena sidan. Vi på Byggnads har länge varnat för riskerna med att huvudentreprenörer lägger ut arbetet på underleverantörer i flera led. Ofta anställs utländsk arbetskraft med lägre lön och sämre arbetsvillkor, som i sin utsatta position har små möjligheter att ifrågasätta arbetsgivarens direktiv och påtala arbetsmiljörisker.

– Vi ser det här alltför ofta och har fått nog. Huvudentreprenörer lägger ut jobb på underleverantörer i flera led, något vi ser försämrar säkerheten och leder till olyckor, i värsta fall dödsfall, säger Kim Söderström, ordförande Byggnads GävleDala. Här finns ett större, strukturellt problem.

Byggnads har en noll-vision kring olyckor på jobbet. Alla byggnadsarbetare ska komma hem till sina familjer efter arbetsdagens slut.

– Tillsätt en statlig haverikommission så vi en gång för alla får svart på vitt varför mellan 5 och 15 byggnadsarbetare dör i olyckor på arbetet varje år. Det måste få ett stopp! Hade det gällt poliser, lärare eller journalister hade det varit gjort för länge sedan, säger Johan Lindholm, ordförande i Byggnads.

Uppdaterad: