Byggnads vill att utländsk arbetskraft beskattas från första dagen

Regeringen föreslår idag att anställda på utländska företag som jobbar i Sverige ska beskattas här från första dagen.

– Det är bra för våra medlemmar och för byggbranschen att företag konkurrerar på så lika villkor som möjligt, säger Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm.

Publicerad:

Regeringen skickar i dag ut ett nytt förslag på remiss. De vill att anställda vid utländska företag som saknar fasta driftställen i Sverige ska beskattas här från första dagen. Dessa företag ska också enligt förslaget omfattas av bestämmelserna om skatteavdrag, registreringsskyldighet, F-skatt och uppgiftsskyldighet på samma sätt som svenska företag.

– Det här är ett viktigt förslag för att skapa ordning och reda och minska fusket med skatter och avgifter i byggbranschen. Det behöver förstås göras ännu mer, men det här är helt klart ett förslag i rätt riktning, säger Johan Lindholm.

Byggnads vill ha en sund konkurrens i byggbranschen. Det handlar om att företag ska följa kollektivavtal och lagar som gäller här, men också om att skattereglerna ska vara lika för företagen. Det är i dag svårt att veta om skatt och sociala avgifter betalas när det rör sig om arbetstagare som arbetar åt ett utländsk företag i Sverige. Detta kommer att ändras med de nya reglerna eftersom arbetstagarna blir skattskyldiga i Sverige från första dagen.

Uppdaterad: