Nya siffror från Byggnads arbetsmiljövecka: Ett bygge av tio klarade inte asbestkraven

Under Byggnads årliga arbetsmiljövecka genomfördes 128 skyddsronder med fokus på asbest. 16 stycken arbetsplatser, 13 procent, uppvisade brister.
– Det arbete som Byggnads skyddsombud utför är oerhört viktigt. Asbest dödar över hundra personer årligen i Sverige, säger Ulf Kvarnström, arbetsmiljöansvarig på Byggnads.

Publicerad:

Bristerna kunde vara att det saknades skyltar eller slussar, att medicinska kontroller hoppats över eller att tillstånd saknades.

– Alla dessa brister är allvarliga. Föreskrifterna finns där för att skydda människors liv och hälsa och ska följas, säger Ulf Kvarnström som är ansvarig för arbetsmiljöfrågor på fackförbundet Byggnads.

En byggnadsarbetare som andas in asbest kan drabbas av mesoteliom, en obotlig cancer i lungsäckarna som i princip bara drabbar personer som varit i kontakt med asbest genom arbete. 2015 dog 147 personer i mesoteliom i Sverige, att jämföra med de 5 stycken som miste livet på byggarbetsplatser genom fall-, kläm- och rasolyckor.

– Det är livsviktigt att arbetsmiljöplaner upprättas och följs på alla byggarbetsplatser. Men trots detta slarvas det en del, säger Ulf Kvarnström.

Många menar att cancerfallen kopplade till asbest kommer att minska nu eftersom det nu är 35 år sedan ämnet totalförbjöds. Men istället så ökar de.

– En del av ökningen beror på att man arbetar på fel sätt, och utan skyddsutrustning, vid renoveringar av bostadshus, säger Ulf Kvarnström.

Lösningen menar han är att få in Byggnads skyddsombud tidigt när en renovering planeras.

– Om våra skyddsombud får vara med och riskbedöma tidigt i processen finns mycket att vinna. Sedan måste också skyddsombudet kontrollera och vaka över att reglerna följs under arbetets gång, säger Ulf Kvarnström.

FAKTA Arbetsmiljöveckan

Varje år genomför fackförbundet Byggnads en arbetsmiljövecka då våra regionala skyddsombud genomför skyddsronder med fokus på särskilda områden. 2016 fokuserade vi på:

  • kvartsdamm
  • asbest
  • kemiska hälsorisker

Nu har resultaten sammanställts och visar på betydande brister, framförallt när det gäller kvartsdamm. Kvartsdamm är en hälsofara då det kan tränga ända ner i lungblåsorna med inandningsluften och orsaka inflammation och ärrbildning i lungvävnaden. Detta ger upphov till de kroniska sjukdomarna KOL och silikos (stendammslunga) och även cancer. Nyligen har man upptäckt att kvartsdamm ligger bakom hundratals fall av hjärtinfarkt och stroke, då kvartsdammet påverkar blodets koaguleringsförmåga. Av de 592 arbetsplatser som undersöktes utifrån kvartsdamm hade 255 stycken, eller 43 procent, brister som upptäcktes och åtgärdades.

273 skyddsronder utfördes med avseende på kemiska hälsorisker, och där fick 75 arbetsplatser (27 procent) anmärkning.

Av de 128 ronder som genomfördes med fokus på asbest uppvisade 16 stycken arbetsplatser (13 procent) brister. Det kan röra sig om allt från att man inte satt upp skyltar eller slussar till att man hoppat över medicinska kontroller eller helt enkelt inte skaffat de tillstånd som behövs.

Uppdaterad: