Byggnadsarbetare samt texten Hur kan du stoppa machokulturen?

Fotograf: Byggnads

Psykisk ohälsa växer i machokulturen

Trots att psykisk ohälsa drabbar många är det förknippat med skam – inte minst i byggbranschen. Att stoppa machokulturen är nödvändigt för att skapa förändring.

Publicerad:

Byggnads har tillsammans med Byggcheferna sedan 2014 drivit kampanjen Stoppa Machokulturen. Vi har satt oss före att skapa en byggbransch för alla, där alla får plats och känner sig välkomna. Det handlar om att förändra samtalsklimatet så att fler ska kunna vara sig själv på jobbet.

Machokulturen skapar problem och den behöver förändras. Detta är särskilt viktigt i byggbranschen, som är väldigt mansdominerad. Av Byggnads medlemmar är 99 procent män. I branscher där en viss grupp är i så tydlig majoritet är det vanligt att en viss kultur eller norm skapas. Normen blir till outtalade regler för vad som anses vara okej eller normalt i det sammanhanget.

Syftet med Stoppa Machokulturen har varit att göra branschen mer attraktiv för kvinnliga byggnadsarbetare, få fler kvinnor och män att stanna kvar i branschen. Kampanjen har väckt stor uppmärksamhet, ändå kvarstår ett stort arbete att göra. Det visade inte minst uppropet #sistaspiken som kom att bli en viktig del av #metoo under hösten 2017.

I år fokuserar vi vår kampanj på psykisk ohälsa. Cirka 15 procent av svenska män och 25 procent av svenska kvinnor har perioder psykisk ohälsa som till exempel oro eller ångest. I reda tal handlar det om nästan 1,4 miljoner personer, det är kollegor och kamrater runt oss som behöver en tillåtande atmosfär i byggbodar och lunchrum. Vi måste få fler att känna ansvar för sina kamrater.

- Alla känner någon, eller har själv upplevt tuffa tider. Själv har jag haft en period där jag knappt kom upp ur sängen för att gå till jobbet. Trots allt var jobbet en räddning för mig då. Om fler kunde känna stöd av sina kamrater istället för att vara tvungna att ställa upp på någon gammaldags mansroll har vi nått långt, säger Johan Lindholm, Byggnads förbundsordförande.

Vi driver en intensiv kampanj där vi utmanar alla att ändra jargongen så att alla känner sig välkomna och bekväma på jobbet. På www.stoppamachokulturen.nu finns övningar, regler att sätta på arbetsplatsen, spel och information om diskriminering och machokultur.

Uppdaterad: