Byggnadsarbetare sträcker sig upp mot en kedja.

Ta byggnadsarbetares liv och hälsa på allvar

Det är fortfarande för många som skadas och dör på jobbet. I medierapportering framkommer att det skadats över 800 byggnadsarbetare under årets sommarmånader. Varje skadad och avliden kamrat är en för mycket. Vi kan inte acceptera en ökning av arbetsskador och döda på jobbet längre!

Publicerad:

Under årets sommarmånader, juni-augusti, skadades 802 byggnadsarbetare på jobbet enligt rapportering från Sveriges Radio Ekot. Det är en ökning med drygt 10 procent från året innan. Det här bekräftar Byggnads bild och visar på vikten av Byggnads krav på arbetsgivarna att ta än större ansvar för ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete. Vi kan inte längre se mellan fingrarna med bristande säkerhet och frånvaro av till exempel nedfallsskydd och infästningar av byggnadsställningar. Därför är Förvaltningsrättens domar, där fyra företag dömdes till sanktionsavgifter för brister i fallskydd, välkomna.

Tyvärr är inte de senaste siffrorna särskilt anmärkningsvärda, det är en siffra som ligger i linje med hur det har sett ut. På årsbasis ligger arbetsplatsolyckor på runt 3 500 stycken de senaste åren enligt Arbetsmiljöverkets statistik.

- Det måste få ett slut nu, att våra medlemmars liv riskeras i ett högt uppdrivet tempo på arbetsplatserna, säger Johan Lindholm, förbundsordförande för Byggnads. Arbetsskador, dödsfall och arbetsrelaterade sjukdomar ökar istället för att minska. Nu måste vi sätta till alla till buds stående medel för att stoppa utvecklingen.

Vi vill också se en skärpning när det gäller långsiktiga arbetsmiljöproblem som vibrationer, damm, kvartsdamm och asbest som ger svåra kroniska hälsoproblem och skördar liv. Det är problem som inte alltid redovisas som arbetsskada men som är klart arbetsrelaterade. Trots att det finns bra metoder att kraftigt reducera riskerna fortsätter byggnadsarbetare utsättas för dem och insjukna i svåra lungsjukdomar. Det är brister i skyddsarbetet som visar sig upp till 30 år senare.

Under vecka 43 genomför Byggnads en arbetsmiljövecka där vi genomför arbetsmiljöinspektioner med fokus på damm och kvartsdamm där vi hoppas att påverka synen även på långsiktiga arbetsmiljöproblem.

Uppdaterad: