Var femte som dör på jobbet i Sverige är byggnadsarbetare

Av de cirka 55 dödsolyckor som hittills inträffat på Sveriges arbetsplatser under 2018 är tio i byggbranschen enligt arbetsmiljöverkets preliminära statistik. Det betyder att var femte som dör på jobbet i Sverige är byggnadsarbetare.

Publicerad:

Under 2018 har hittills tio av våra arbetskamrater förolyckats på byggen i Sverige. De flesta i kläm- eller fallolyckor. Byggnads har en nollvision - ingen Byggnadsarbetare ska behöva dö eller skadas på sin arbetsplats. Arbetet med en säker arbetsmiljö ska vara prioriterat.

– Inte i något annat yrke skulle dödsfall på jobbet accepteras. Att det är en bransch med risker gör inte att vi ska acceptera dödsolyckor eller att riskera livet och hälsa i ohälsosamma miljöer. Johan Lindholm, Byggnads förbundsordförande.

Byggnads har som facklig part ansvaret att driva frågan om en säker arbetsmiljö och hålla nollvisionen i byggbranschen. Men det är arbetsgivarens ansvar att det arbete som utförs också genomförs på ett säkert sätt. Detta arbete kan aldrig delegeras bort. Det är vårt fackliga uppdrag att både stödja arbetsgivaren i arbetsmiljöarbetet med fackliga skyddsombud och påpeka de brister som upptäcks.

Tidigare i höstas meddelades det att också arbetsskadorna har ökat med drygt 10 procent jämfört med året innan. Arbetsskador, dödsfall och arbetsrelaterade sjukdomar ökar istället för att minska. Därför kommer 2019 års Arbetsmiljövecka för Byggnads bland annat att handla om ett av högriskområdena – ställningsbyggen.

– Arbetsgivarna kan inte längre se mellan fingrarna med bristande säkerhet och frånvaro av till exempel nedfallsskydd och infästningar av byggnadsställningar. Nästa år vill vi inte se att en ende byggnadsarbetare i Sverige behöver sätta livet till, säger Johan Lindholm.

Uppdaterad: