Johan Lindholm, Byggnads

Byggnads kommenterar regeringens utredning: ”En halvmesyr”

I dag presenterades regeringens utredning om utstationeringsdirektivet. Byggnads har länge varit pådrivande för att återupprätta den svenska modellen för att svenska villkor ska gälla alla på svensk arbetsmarknad. Utredningen tar några steg i rätt riktning men vi är djupt kritiska till att svenska regler för resor och traktamenten inte föreslås gälla fullt ut. Vi har en lång väg kvar innan vår arbetsmarknadsmodell gäller fullt ut.

Publicerad:

Byggnads var pådrivande för att riva upp Laval-domen och lyckades också få igenom detta 2017. Men även efter det har utstationerad arbetskraft i EU inte garanterats mer än minimilön i värdlandet. Det innebär att personer som utför samma arbetsuppgifter på samma arbetsplats kan få helt olika lön för sitt arbete. Företag kan på så sätt konkurrera med låga löner och dåliga villkor.

Under förra mandatperioden kämpade Byggnads för att förändra EU:s utstationeringsdirektiv. Sveriges regering fick igenom en revidering i ministerrådet den 21 juni 2018.

– För oss är det självklart att svenska villkor ska gälla alla på svensk arbetsmarknad. Det är dags att vi på riktigt sätter stopp för social dumpning, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Byggnads reagerar starkt mot att utredningen inte föreslår att svenska regler för resor och traktamente ska gälla fullt ut. För en byggnadsarbetare som jobbar på annan ort än där personen bor kan det handla om mer än 10 000 kronor i månaden.

– Vi behöver en upprättelse av den svenska modellen – inte en halvmesyr. Utredningen tar några steg i rätt riktning men det är långt ifrån tillräckligt. Att inte följa svenska regler för resor och traktamenten innebär fortsatt att man ställer arbetare mot arbetare. Det kommer vi aldrig att acceptera, säger Johan Lindholm.

Byggnads kommer nu att noggrant analysera förslagen och återkomma med synpunkter i remissvar.

Uppdaterad:
Kategorier: