Dubbelt så många kvinnor i Byggnads

Under fyra år har antalet kvinnliga medlemmar i Byggnads fördubblats. Nu flyttar fackförbundet fram sina positioner och ställer tydliga krav på jämställda arbetsplatser och bättre arbetsmiljö för alla byggnadsarbetare.

Publicerad:

Byggbranschen är tydligt mansdominerad men allt fler kvinnor väljer yrken inom Byggnads kollektivavtalsområden. Många av dem väljer också att bli medlemmar i Byggnads. Sedan 2015 har antalet kvinnor dubblerats i det växande fackförbundet. Totalt är det nu 1 588 kvinnliga medlemmar i Byggnads.

Byggnads nätverk för kvinnliga medlemmar, Näta, menar att det finns mycket kvar att jobba med men också att det blir lättare att driva sina krav ju fler de blir.

– När vi är många så kan man inte ignorera oss. Våra krav om att arbetsplatser ska ha omklädningsrum för kvinnor, att olika gränsvärden ska ta hänsyn till faror vid graviditet och att vi inte ska utsättas för sexuella trakasserier är knappast orimliga. Nu är det dags för alla att lyssna, säger Stephanie Olsson, ledamot i Nätas styrgrupp.

Idag utgör kvinnor 1,54 procent av Byggnads medlemmar. Samtidigt visar statistiken från byggprogrammen på gymnasieskolorna att andelen kvinnor har ökat med tiden. Byggnads har ett ambitiöst mål om att 5% av medlemmar ska vara kvinnor år 2022.

Jämställdhetsarbetet i Byggnads utvecklas och idag har varje region en jämställdhetsansvarig. Byggnads driver bland annat kampanjen Stoppa machokulturen som erbjuder konkreta verktyg för att skapa schystare och mer inkluderande arbetsplatser.

Uppdaterad:
Kategorier: