Uttalande från Byggnads: Döden på jobbet måste stoppas

Hittills i år har fem byggnadsarbetare dött av sitt jobb. Byggnads kräver förändring. Dödsolyckorna på våra arbetsplatser måste stoppas.

Publicerad:

Uttalande antaget av Byggnads årsfullmäktige 23 maj 2019.

I dagens Sverige dör arbetare på jobbet utan att någon straffas eller tar ansvar, våra skyddsombud förhindras i sitt uppdrag och myndigheter saknar nödvändiga resurser. Det är en skam för vårt land.

Trots nollvisionen har antalet dödsolyckor på arbetsplatser ökat i Sverige. Totalt dog 50 personer av arbetsplatsolyckor under 2018. Byggbranschen är hårdast drabbat av tragedierna. Förra året dog tio byggnadsarbetare och hittills i år har fem av oss dött av sitt jobb. Om det här hade handlat om läkare eller civilingenjörer hade en haverikommission tillsatts för länge sedan.

Under Byggnads årsfullmäktige höll vi en tyst minut för att hedra våra kollegor som gått bort men nu höjer vi rösten.

För oss är det uppenbart att lagar, regler och straff måste skärpas för att nollvisionen ska uppnås. Byggnads ställer därför sex konkreta krav för att få stopp på jobbdöden:

  1. Hårdare straff och tydligare lagstiftning för arbetsmiljöbrott
  2. Straffsanktioner när skyddsombud utestängs
  3. Ordentlig utbildning för byggarbetsmiljösamordnare
  4. Utökad tillträdesrätt samt delaktighet för regionala skyddsombud
  5. Mer resurser till Arbetsmiljöverket och fler inspektioner på byggarbetsplatser
  6. Ökad efterlevnad av befintliga lagar och föreskrifter

Byggnads står redo att möta upp alla satsningar mot dödsolyckor med våra tusentals skyddsombud och förtroendevalda runtom i Sverige.

Ingen ska dö av sitt jobb. Vi kräver förändring. Det är nog nu.

Uppdaterad:
Kategorier: