Jednakowe wynagrodzenie za ta sama prace

Byggnads jest związkiem zawodowym wszystkich pracowników budowlanych w Szwecji. Około 80% pracujących na budowach w Szwecji jest członkami Byggnads. W dużych miastach i na większych budowach ilość członków dochodzi do 100%.

Byggnads jest organizacją, którą opłacają członkowie sami. Czym więcej jest członków w związku zawodowym, tym większa jest nasza siła przy negocjacjach, dlatego ważnym jest, aby wszyscy byli zrzeszeni.

Jak sie skontaktowac z Byggnads? Jak zosta członkiem?

W wielu miejscach są przedstawiciele, z którymi w pierwszym rzędzie powinieneś rozmawiać. Oni Tobie pomogą się zapisać. W innym wypadku skontaktuj się z najbliższym oddziałem, Byggnads. W innym wypadku skontaktuj się z serwisem członkowskim Byggnads pod tel. 010-601 10 00. Tłumaczy znajdziesz w następujących oddziałach Byggnads

  • Väst: 010-601 10 09
  • Stockholm-Gotland: 010-601 10 08

W Szwecji reguluje sie wynagrodzenie i czas pracy umowa zbiorowa a nie ustawodawstwem

W Szwecji nie ma ustaw o minimalnej płacy, które kierują wysokością wynagrodzeń. W zamian za to mamy wspólne porozumienie między pracobiorcami a pracodawcami. Nazywamy to umową zbiorową. Pracobiorcy reprezentowani są przez związek zawodowy, w danym wypadku Byggnads. Pracodawcy są reprezentowani, przez organizację pracodawców. Twoje wynagrodzenie jest wynegocjowywane przez doświadczonych pełnomocników Byggnads (Budowlani).

Umowa zbiorowa Byggnads

Umowa zbiorowa to zatwierdzone porozumienie między Byggnads i stroną pracodawców. Byggnads i strona pracodawców wynegocjowywują umowę, która będzie obowiązywała. Zazwyczaj takie negocjacje prowadzone są, co drugi rok. W umowach zawiera się porozumienia o wynagrodzeniach, czasie pracy, urlopowym, ubezpieczeniach i warunkach zatrudnienia.

Brak porozumienia może doprowadzić do strajku, co się rzadko zdarza. Korzystnym dla wszystkich jest, aby panował pokój na rynku pracy. Najczęściej dochodzi do porozumienia. W Szwecji ilość dni konfliktowych jest najmniejsza w Europie.

Jako członek Byggnads mozesz otrzymac od nas

Porady. Pomożemy Tobie wyjaśnić Twoje prawa i zawartość umów. Pomoc dotyczącą BHP w sprawach niedostatecznej ochrony albo niebezpiecznych dla zdrowia materiałów np. azbestu w Twoim miejscu pracy. W takim wypadku skontaktuj się z odpowiedzialnym za BHP w Byggnads albo z przedstawicielem związków zawodowych w miejscu pracy. Powinna być dostępna informacja na tablicy ogłoszeń, kto jest Twoim przedstawicielem BHP. Kompetentni i doświadczeni pełnomocnicy negocjują Twoje w nagrodzenie.

Masz ubezpieczenia poprzez umowę zbiorowa dotyczące choroby, wypadku i zgonu. Jako członek związku masz następujące ubezpieczenia: grupowe, na życie, w czasie wolnym od pracy i ubezpieczenie grupowe na dzieci. Możesz też kupić korzystne ubezpieczenia dodatkowe takie jak ubezpieczenie mieszkania, dzieci i partnerki. Masz nawet dodatkowe ubezpieczenie dochodowe, zawierające zasiłek, w razie bezrobocia, w wysokości 80 procent Twojego wynagrodzenia do 200 dni, jeżeli jesteś członkiem a-kasy.

Obietnica zwiazkowa

Umowa zbiorowa jest również obietnicą miedzy pracownikami, aby nie sprzedawać swoich usług taniej niż zostało uzgodnione. W innych wypadkach może to doprowadzić do dumpingu płac. Obniża to zarobek nie tylko Twój, ale i całego kolektywu.

Nie pozwól sie wykorzystywac

Większość pracodawców uznaje umowę zbiorową i przestrzega ustawodawstwa oraz reguł, ale jest wielu pracobiorców, którzy pozwalają się wykorzystać z powodu braku odpowiednich informacji. Od 15 000 do 20 000 pracobiorców jest wykorzystywanych w Szwecji, mając złe zarobki, niebezpieczne środowisko pracy oraz okropną sytuację w pracy i złe warunki mieszkaniowe. To jest nie do zaakceptowania. Pracownicy z innych krajów mają te same prawa do dobrych zarobków i warunków pracy, co szwedzcy pracownicy. Nie pozwól się wykorzystywać. Skontaktuj się z Byggnads, jeśli okażesz się w takiej sytuacji.

Czy moge stracic prace kontaktujac sie ze zwiazkiem zawodowym?

Masz prawo zachowania anonimowości rozmawiając z przedstawicielem związku zawodowego. Pracodawca nie ma prawa wypowiedzenia Tobie pracy za to, że rozmawiasz z przedstawicielem związku zawodowego albo za to, że wstępujesz do związku.

Srodowisko pracy

Masz prawo do ubrań roboczych, butów ochronnych i ubrań ochronnych. Na miejscu budowy powinieneś mieć dostęp do pomieszczeń higieniczno sanitarnych. Szwedzkie prawa środowiska pracy powinny być przestrzegane. Zdecydowanie nie wolno usuwać azbestu i innych niebezpiecznych materiałów bez wyposażenia ochronnego i odpowiedniego przeszkolenia.

Mieszkanie

Masz prawo do dobrego mieszkania. Definitywnie nie możesz być zmuszony do mieszkania na miejscu wykonywanych prac! Nie powinieneś mieszkać w domku kempingowym o ile sam na to nie wyraziłeś zgody. Powinieneś otrzymać dopłatę, jeżeli Twój pracodawca nie zapewnia Tobie odpowiedniego zamieszkania i Ty sam musisz je załatwić.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie powinieneś otrzymać najmniej raz w miesiącu w ustalonym dniu. Powinieneś otrzymać pasek zarobków, gdzie napisane jest ile pracowałeś i ile wynagrodzenia otrzymałeś. W niektórych wypadkach powinieneś otrzymać dodatek urlopowy i diety służbowe. Powinno być napisane czy potrącono ci za wyżywienie i mieszkanie i ile podatku odprowadzono z wynagrodzenia. Jeżeli nie otrzymasz wypłaty w ustalonym, dniu zawiadom o tym od razu pracodawcę. Jeżeli w dalszym ciągu nie otrzymasz pieniędzy skontaktuj się z lokalnym pełnomocnikiem Byggnads w miejscu gdzie pracujesz.

W wypadku choroby

Jeżeli zachorujesz powinieneś zameldować to Twojemu pracodawcy. Wszyscy mieszkańcy Szwecji mają prawo do opieki zdrowotnej. Jeżeli zachorujesz, to Twój pracodawca musi płacić chorobowe zgodnie ze szwedzkim prawem.

Podsumowujac, o czym nalezy pomyslec?

Jeżeli zostałeś zatrudniony powinieneś otrzymać umowę o pracę (świadectwo zatrudnienia). Jest to pisemne zaświadczenie, że jesteś zatrudniony, z danymi o wysokości zarobków. Powinieneś mieć prawo pobytu z Migrationsverket (Urząd Migracji), w tych wypadkach, w których jest to wymagane. Powinieneś mieć dobre mieszkanie. Nie akceptuj złej zapłaty i złych warunków pracy.

Uppdaterad: