Bostadspolitik

Det är Byggnads medlemmar som bygger Sverige. Det är också därför som bostadspolitik är ett så viktigt område för Byggnads. Det handlar om att Sverige ska ha bra förutsättningar för bostadsbyggande och att människor har råd att bo. Byggsektorn är dessutom en viktig motor för ekonomin i stort och en byggnadsarbetare sätter tre andra i arbete.

Bostadspolitik är egentligen ett samlingsnamn för flera olika delar som måste fungera att Sverige ska ha en stabil och förutsägbar tillväxt av nya bostäder. Det måste finnas en fungerande och effektiv byggsektor med företag som konkurrerar på lika villkor. Regler för byggande behöver vara tydliga och transparanta. Byggandet måste ske med ordning och reda genom reglering i kollektivavtal. Hyressättningen ska vara sådan att vanligt folk har möjlighet att betala hyran. Bara för att nämna några områden.

Så tycker Byggnads i bostadspolitiken

Byggnads anser att staten bör ta ett större ansvar för bostadsbyggandet. Den bostadspolitik som förts de senaste decennierna, som främst förlitat sig på marknadskrafterna, har lett till bostadsbrist, skenande priser och långa kötider.

Bland annat föreslår Byggnads följande:

  • Återinför och utveckla investeringsstödet.
  • Komplettera investeringsstödet med förmånliga bygglån mot att en lägre hyra sätts.
  • Inför en nationell bostadsstrategi som ställer krav på kommuner att frigöra byggklar mark i lämpliga områden.
  • Ge ekonomiska incitament för kommunerna att bygga mer i enlighet med behovet, vite för de som ej bygger och bonus till de som bygger enligt angivna mål.

Nedan hittar du rapporter från Byggnads om Sveriges bostadspolitik.

Uppdaterad: