Händerna som bygger Sverige

Bostadspolitik

Det är Byggnads medlemmar som är med och bygger Sverige. Det är också därför som bostadspolitik är ett så viktigt område för Byggnads. Det handlar om att Sverige ska ha bra förutsättningar för bostadsbyggande och att människor har råd att bo.

Bostadspolitik är egentligen ett samlingsnamn för flera olika delar som måste fungera för att bygga och bo. Det måste finnas en fungerande och effektiv byggsektor med företag som konkurrerar på lika villkor. Regler för byggande behöver vara tydliga och transparanta. Byggandet måste ske med ordning och reda genom reglering i kollektivavtal. Hyressättningen ska vara sådan att vanligt folk har möjlighet att betala hyran. Bara för att nämna några områden.

Nedan finner du rapporter från Byggnads som ger vår syn i bostadspolitiken.

 • Bostäder åt alla! En rättighet även efter pension (1,42 MB)

  Om 50 år kommer var fjärde person vara pensionär. Det kommer ställa stora krav på samhället, inte minst på hur vi planerar, bygger och renoverar bostäder. En ny rapport från Byggnads presenterar fem bostadspolitiska förslag för att stärka äldres position på bostadsmarknaden.

  Bostäder åt alla! En rättighet även efter pension
 • Bostäder åt alla! Sverige behöver en (ny) bostadspolitik (1,66 MB)

  Byggnads rapport om en ny bostadspolitik innehåller fem konkreta förslag för en ny bostadspolitik. Bland annat vill Byggnads se bildandet av ett statligt byggbolag, ett statligt kreditinstitut för bostadsfinansiering och subventioner till billiga hyresrätter.

  Rapporten finns även i en kortversion.

  Framsidan till Byggnads rapport ”Bostäder åt alla!” om en ny bostadspolitik
Uppdaterad: