Händerna som bygger Sverige

Bostadspolitik

Det är Byggnads medlemmar som är med och bygger Sverige. Det är också därför som bostadspolitik är ett så viktigt område för Byggnads. Det handlar om att Sverige ska ha bra förutsättningar för bostadsbyggande och att människor har råd att bo.

Bostadspolitik är egentligen ett samlingsnamn för flera olika delar som måste fungera för att bygga och bo. Det måste finnas en fungerande och effektiv byggsektor med företag som konkurrerar på lika villkor. Regler för byggande behöver vara tydliga och transparanta. Byggandet måste ske med ordning och reda genom reglering i kollektivavtal. Hyressättningen ska vara sådan att vanligt folk har möjlighet att betala hyran. Bara för att nämna några områden.

Nedan finner du rapporter från Byggnads som ger vår syn i bostadspolitiken.

  • Bostäder åt alla! Sverige behöver en (ny) bostadspolitik (1,66 MB)

    Byggnads rapport om en ny bostadspolitik innehåller fem konkreta förslag för en ny bostadspolitik. Bland annat vill Byggnads se bildandet av ett statligt byggbolag, ett statligt kreditinstitut för bostadsfinansiering och subventioner till billiga hyresrätter.

    Rapporten finns även i en kortversion.

    Framsidan till Byggnads rapport ”Bostäder åt alla!” om en ny bostadspolitik
  • Bobyggande som samhällelig brobyggare (10,06 MB)

    Den svenska bostadskrisen är i dag ett faktum och dess konsekvenser börjar bli kännbara inte bara för individen utan också för samhället i stort. Rapporten, skriven av Kristian Skånberg på uppdrag av Byggnads, presenterar orsaker och lösningar på bostadskrisen. Bland annat presenteras fem djärva politiska förslag för att få igång byggandet och rörligheten på bostadsmarknaden.

Uppdaterad: