Bostadspolitik

Det är Byggnads medlemmar som bygger Sverige. Det är också därför som bostadspolitik är ett så viktigt område för Byggnads. Det handlar om att Sverige ska ha bra förutsättningar för bostadsbyggande och att människor har råd att bo. Byggsektorn är dessutom en viktig motor för ekonomin i stort och en byggnadsarbetare sätter tre andra i arbete.

Bostadspolitik är egentligen ett samlingsnamn för flera olika delar som måste fungera att Sverige ska ha en stabil och förutsägbar tillväxt av nya bostäder. Det måste finnas en fungerande och effektiv byggsektor med företag som konkurrerar på lika villkor. Regler för byggande behöver vara tydliga och transparanta. Byggandet måste ske med ordning och reda genom reglering i kollektivavtal. Hyressättningen ska vara sådan att vanligt folk har möjlighet att betala hyran. Bara för att nämna några områden.

Så tycker Byggnads i bostadspolitiken

Byggnads anser att staten bör ta ett större ansvar för bostadsbyggandet. Den bostadspolitik som förts de senaste decennierna, som främst förlitat sig på marknadskrafterna, har lett till bostadsbrist, skenande priser och långa kötider.

Bland annat föreslår Byggnads följande:

 • Återinför och utveckla investeringsstödet.
 • Komplettera investeringsstödet med förmånliga bygglån mot att en lägre hyra sätts.
 • Inför en nationell bostadsstrategi som ställer krav på kommuner att frigöra byggklar mark i lämpliga områden.
 • Ge ekonomiska incitament för kommunerna att bygga mer i enlighet med behovet, vite för de som ej bygger och bonus till de som bygger enligt angivna mål.

Nedan hittar du rapporter från Byggnads om Sveriges bostadspolitik.

 • Bygg mer! Fem sätt att ta fart på bostadsbyggandet (4,36 MB)

  9 av 10 svenskar bor i en kommun med bostadsbrist. Sverige behöver ett bostadsbyggande som är anpassat efter befolkningens behov. Då måste staten ta det övergripande ansvaret. Byggnads listar fem viktiga åtgärder.

 • Bostäder åt alla! En rättighet även efter pension (1,42 MB)

  Om 50 år kommer var fjärde person vara pensionär. Det kommer ställa stora krav på samhället, inte minst på hur vi planerar, bygger och renoverar bostäder. En ny rapport från Byggnads presenterar fem bostadspolitiska förslag för att stärka äldres position på bostadsmarknaden.

  Bostäder åt alla! En rättighet även efter pension
 • Bostäder åt alla! Sverige behöver en (ny) bostadspolitik (1,66 MB)

  Byggnads rapport om en ny bostadspolitik innehåller fem konkreta förslag för en ny bostadspolitik. Bland annat vill Byggnads se bildandet av ett statligt byggbolag, ett statligt kreditinstitut för bostadsfinansiering och subventioner till billiga hyresrätter.

  Rapporten finns även i en kortversion.

  Framsidan till Byggnads rapport ”Bostäder åt alla!” om en ny bostadspolitik
Uppdaterad: