Global solidaritet

Global solidaritet

Svenska och utländska företag, pengar, makt och varor rör sig utan att störas av nationsgränser. Globaliseringen är en utmaning som världens fackföreningar måste möta.

Oavsett hur höga murar som byggs runt rika länder går det inte att stoppa migrantarbetare vid gränserna. Och för oss som fackförening ska vi inte medverka till att fler och högre murar byggs. Vi måste i stället organisera så många som möjligt så att alla byggnadsarbetare blir del i en global facklig kamp för vettiga arbetsvillkor.

Att vara med i facket är en mänsklig rättighet, enligt FN:s deklaration. Ändå avskedas, trakasseras och mördas fackligt aktiva i många länder. Genom att engagera oss internationellt bidrar vi till att fler kan driva sina mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Byggnads Internationella solidaritetsfond

Genom Internationella solidaritetsfonden visar Byggnads solidaritet med yrkeskollegor runt om i världen. Att bidra finansiellt är ett sätt att ge stöd. Men det är också viktigt att visa att vi bryr oss – att lägga oss i och protestera när människor utnyttjas och förnedras.

Solidaritetsfonden bildades 1989 i samband med Byggnads hundraårsjubileum. Istället för traditionella gåvor uppmanades de uppvaktande att ge ett bidrag till Solidaritetsfonden.

Hjälp till självhjälp

Fackligt biståndsarbete bedrivs i nära samarbete med bygg- och träarbetarfack i de länder som får stöd. Tanken är att ge hjälp till självhjälp genom ett praktiskt solidaritetsarbete. Under fondens första år i början av 1990-talet inriktades biståndet främst till låginkomstländer i Afrika, Asien och Sydamerika.

Solidaritetsfonden har projekt i södra Afrika, Indien/Nepal, östra och sydöstra Asien, Centralasien, Balkan, Ukraina, Brasilien och i Anderna. Vidare har det satsats pengar i globala projekt för att stärka den fackliga förhandlingskraften, förbättra arbetsmiljön och bygga IT-verktyg.

Fondstyrelse

En vald fondstyrelse beslutar vilka projekt som ska få stöd och ser till att fondens medel används effektivt och ändamålsenligt. Även Byggnads medlemmar har möjlighet att påverka till vilka projekt som stöttas av Solidaritetsfonden genom att lämna förslag till sin lokala avdelning.

Anslag från Sida

Alla projekt har till största delen bedrivits med hjälp av anslag från Sida. Projekten bedrivs tillsammans med Bygg- och Träarbetar Internationalen (BWI). Byggnads betalar alltid minst tio procent i egeninsats för projekt finansierade av Sida.

Seminarier och studiecirkelverksamhet

Stödet går i första hand till olika utbildningar, som i att bedriva studiecirkelverksamhet och demokratiskt ledarskap. Utbildningarna utformas alltid i samverkan med de lokala byggfacken i respektive land och så nära deras medlemmar som möjligt. Stödet kan också gå till  seminarier och löner för medlemsrekryterare. 

REGIONALA Nätverk FÖR SAMORDNING OCH RESULTAT

Solidaritetsfonden har stöttat olika nätverk som syftar till att knyta byggfacken i regionerna närmare varandra. På så sätt kan de utveckla skyddet för sina medlemmar, som ofta söker jobb över gränserna. Ett bra exempel är nätverket i nordöstra Asien, som genom samordning tvingat flera japanska och sydkoreanska företag att teckna globala avtal. Nätverket har också tagit fram regler för hur man ska assistera varandras medlemmar när de migrerar för arbete mellan länderna.

SAMMA förhållanden fanns i Sverige

Solidaritetsfonden påminner om de förhållanden arbetare levde under när Svenska Byggnadsarbetarförbundet bildades, för drygt hundra år sedan. När våra sociala och fackliga rättigheter är såpass stabila är det vårt ansvar att stödja fack i andra länder som behöver vår hjälp.

Vill du bidra?

Vill du ge pengar till Solidaritetsfonden? Lämna ditt bidrag på plusgiro 30 200-0.

Uppdaterad: