Global solidaritet

Global solidaritet

Svenska och utländska företag, pengar, makt och varor rör sig utan att störas av nationsgränser. Globaliseringen är en utmaning som världens fackföreningar måste möta.

Oavsett hur höga murar som byggs runt rika länder går det inte att stoppa migrantarbetare vid gränserna. Och för fackföreningarna är inte uppgiften att medverka till att fler och högre murar byggs. Vi måste i stället organisera så många som möjligt och låta dem bli en del i en global facklig kamp för skäliga arbetsvillkor.

  • Global solidaritet – för en hållbar framtid (19,15 MB)

    Innehåll: Vi lever i en globaliserad värld, ny väg för skogsfacken i Sydostasien, regionalt samarbete ger facklig styrka i Asien. fackligt samarbete, Latinamerika, Afrika, Europa – Centralasien, Asien, vårt internationella arbete, svenska bygg- och träfackens påverkansvägar, Byggnads internationella solidaritetsfond.

Byggnads Internationella solidaritetsfond – bistånd och praktisk solidaritet

Kampen för en rättvis värld kan föras på många olika sätt. Byggnads visar solidaritet med yrkeskollegor runt om i världen genom Internationella solidaritetsfonden. Finansiellt bistånd är en möjlighet, men det är också viktigt att visa att vi bryr oss – att lägga oss i och protestera när människor utnyttjas och förnedras.

Solidaritetsfonden bildades 1989 i samband med Byggnads hundraårsjubileum. Istället för traditionella gåvor uppmanades de uppvaktande att ge ett bidrag till Solidaritetsfonden.

Hjälp till självhjälp

Fackligt biståndsarbete bedrivs i nära anknytning till bygg- och bostadssektorerna i mottagarlandet. Tanken är att ge hjälp till självhjälp genom ett praktiskt solidaritetsarbete. Under fondens första år i början av 1990-talet inriktades biståndet främst till utvecklingsländer i Afrika, Asien och Sydamerika.

Solidaritetsfonden har projekt i länder som Södra Afrika, Indien/Nepal, östra och sydöstra Asien, Central Asien, Balkan, Ryssland, Ukraina, Brasilien och region Anderna. Vidare har det satsats pengar i globala projekt gällande fackligt kapacitetsuppbyggnad, arbetsmiljö och IT/kampanjer.

Fondstyrelse

En vald fondstyrelse beslutar vilka projekt som ska stödjas och ser till att fondens medel används effektivt och ändamålsenligt. Även Byggnads medlemmar har möjlighet att påverka till vilka projekt som stöttas av Solidaritetsfonden genom att lämna förslag till sin lokala avdelning.

Anslag från Sida

Alla projekt har till största delen bedrivits med hjälp av anslag från Sida. Projekten bedrivs tillsammans med Bygg- och Träarbetar Internationalen (BTI). Sida kräver tio procent i egeninsats av förbunden i de projekt de är medfinansiärer till.

Seminarier och studiecirkelverksamhet

Stödet ges på olika sätt och kan exempelvis bekosta seminarier och löner för medlemsrekryterare. Men mestadels bekostas utbildningar av skilda slag, som i hur man bedriver studiecirkelverksamhet och utövar demokratiskt ledarskap. Utbildningarna utformas alltid i samverkan med respektive länders byggnadsarbetarförbund och så nära deras medlemmar som möjligt.

Nätverk knyter byggfacken i regionerna närmare varandra

Solidaritetsfonden har stöttat olika nätverk som syftar till att knyta byggfacken i regionerna närmare varandra. Det ger dem möjligheter att utveckla skyddet för sina respektive medlemmar som ofta vandrar över gränserna för att få jobb. Ett bra exempel är nätverket i nordöstra Asien, där man gjort framsteg i kampen för att tvinga japanska och sydkoreanska företag att teckna globala avtal. Nätverket har också tagit fram regler för hur man ska assistera varandras medlemmar när de migrerar för att hitta arbetstillfällen mellan länderna i regionen.

Vi påminns om vilka förhållanden som fanns i Sverige

Solidaritetsfonden påminner om vilka förhållanden arbetare levde när Svenska Byggnadsarbetarförbundet bildades för drygt hundra år sedan. Nu när vi i vårt land nått långt i utvecklingen av våra sociala och fackliga rättigheter är det vårt ansvar att stödja fackliga rörelser i andra länder som behöver vår hjälp.

Vill du bidra?

Vill du ge pengar till Solidaritetsfonden? Lämna ditt bidrag på plusgiro 30 200-0.

Uppdaterad: