Väggmålning vid fackförening i Chicago.

Väggmålning vid fackförening i Chicago.

Fotograf: Terence Faircloth

Internationella frågor

Arbetarrörelsen har i alla tider arbetat för mänskliga och fackliga rättigheter, såväl nationellt som internationellt. Dessa värden måste respekteras för att motverka den pågående globaliseringens negativa konsekvenser.

Byggnads vill genom sitt internationella engagemang hjälpa byggnadsarbetare i alla länder till en starkare ställning och bättre tillvaro. Genom att skapa nätverk och ett utökat samarbete mellan fackliga organisationer runt om i världen kan vi sätta fokus på arbetarnas villkor. 

Samarbete över gränserna

Byggnads internationella arbete bedrivs i samarbete med federationer på olika nivåer. I Norden har vi den Nordiska Byggnads- och Träarbetarfederationen (NBTF) där Byggnads ordförande Johan Lindholm också är ordförande. Genom att samarbeta i Norden kan vår röst bli mycket starkare framför allt i EU men också inom samarbetet med de andra fackliga internationella federationerna och nätverken i Europa och globalt. NBTF representerar mer än en halv miljon byggnads-, skogs- och träarbetare organiserade 25 nationella fackförbund.

Inom den Europeiska Byggnads- och Träarbetarefedaration en (EBTF) inriktas arbetet på EU-relaterade frågor som exempelvis förslaget till tjänste-, utstationerings- och arbetstidsdirektiven. Byggsektorns parter har med framgång protesterat mot det ursprungliga tjänstedirektivs förslaget som hotade vända upp och ner på både arbetsrätten och arbetsvillkoren samt skapa en osund konkurrens inom EU. Andra viktiga frågor är hur illegal verksamhet och svarta arbeten inom byggbranschen kan motarbetas.

Globala frågor hanteras inom ramen för den Internationella Byggnads- och Träarbetarinternationalen (BTI). Med bistånd från SIDA kan Byggnads bidra till ett starkt globalt fack. Ett spännande steg i rätt riktning är utvecklingen av globala avtal med företag som har världsomspännande verksamhet så som Skanska.

Nya frågor för Byggnads

Byggnads internationella engagemang har under 2000-talet kommit att i allt högre grad koncentreras till Östersjöländerna samt Ryssland och Ukraina. EU:s utvidgning och arbetskraftens rörelse över nationsgränserna ställer helt nya krav på de fackliga organisationerna. Byggnadsarbetarnas syn på facket skiljer sig avsevärt mellan olika länder, liksom fackens arbetssätt. För en byggnadsarbetare som kommer till Sverige för att jobba är lönen det mest intressanta. Frågor om arbetsmiljö, boende och sjukvård kommer ofta i andra hand.

Byggnads arbetar för att utländska arbetsgivare i Sverige ska verka under samma lagar och förordningar som de svenska. Det omtalade Lavalmålet – Byggnads blockad mot ett lettiskt byggföretag i Vaxholm – har bidragit till att uppmärksamma problematiken.

Stöd Byggnads internationella solidaritetsfond

Två arbetare

Tycker du det är viktigt att byggnadsarbetare i andra länder får bättre villkor? Var med och bidra. Som månadsgivare i Byggnads internationella solidaritetsfond stödjer du facklig kamp inför evenemang som fotbolls-VM i Ryssland och Qatar – länder där situationen för byggnadsarbetare är katastrofal. Plusgiro: 30 200-0.

Uppdaterad:
Kategorier: