Två byggnadsarbetare

Alla tjänar på en jämställd byggbransch

I dag är det inte jämställt på våra byggarbetsplatser. För att alla ska må bra på jobbet behöver branschen förändras. Ska vi kunna bygga allt som behöver byggas kan vi inte stänga ute eller skrämma bort stora delar av arbetskraften.

Att dagens byggarbetsplatser är ojämställda går helt emot de regler och rättigheter som finns för att alla ska ha en bra arbetsmiljö och känna trivsel på jobbet. Därför behövs förändringar både i den fysiska, psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön.

Diskrimineringen måste stoppas. Arbetsplatser och skyddskläder måste anpassas för både kvinnor och män. Attityder och jargonger behöver bli mer öppna och accepterande. Exempelvis har Byggnads och Byggchefernas kampanj Stoppa machokulturen visat att en förändring är nödvändig – och möjlig. Byggnads driver också olika rättsärenden för medlemmar utifrån de sju diskriminerings­ grunderna. Men mer behöver göras och fler behöver göra mer.

Byggnads vill aktivt bidra till att stärka kvinnor i byggbranschen. För med fler kvinnor på våra arbetsplatser minskar machokulturen och olyckor. Arbetsmiljön blir helt enkelt tryggare för alla.

Det här vill Byggnads – Byggnads plan för jämställdhet

En jämställd byggbransch är ett av Byggnads grunduppdrag. Vårt mål är att perspektivet alltid ska finnas med när vi utvecklar våra kollektivavtal och i det löpande arbetsmiljöarbetet. Tre områden är särskilt viktiga:

Arbetsgivare behöver ta ansvar

Kollektivavtalen behöver bli mer jämställda. Alla ska känna sig trygga där de byter om, går på toaletten och duschar. Arbetsredskap och arbetskläder som passar alla ska finnas. Arbetslivet ska gå att förena med föräldraskap. Män och kvinnor som vill vara föräldralediga ska självklart inte diskrimineras.

Jämställd samhällspolitik

Höjda pensioner och ett förstärkt välfärdssystem är viktiga områden för att öka jämställdheten i samhället och på arbetsmarknaden. Höjd kapitalskatt skulle öka både jämlikheten och jämställdheten.

Byggnads som förebild

Byggnads fackligt förtroendevalda är viktiga i arbetet för mer jämställda arbetsplatser. Vi behöver utbilda och stärka våra förtroendevalda i sin roll att förändra attityder och stötta sina arbetskamrater. Även Byggnads personal utbildas och vi måste fortsätta vara aktiva för att få fler kvinnor i olika styrelser och till fackliga uppdrag.

  • Byggnads plan för en jämställd byggbransch (952 kB)

    I dag är det inte jämställt på våra arbetsplatser. För att alla ska må bra på jobbet behöver branschen förändras. Ska vi kunna bygga allt som behöver byggas kan vi inte stänga ute eller skrämma bort stora delar av arbetskraften.

    Byggnads plan för en jämställd byggbransch
Uppdaterad: