Johan Lindholms krönikor 2013

 • Stå upp för dina värderingar!
  • Johans krönika

  Det är viktigt att våga hålla fast vid sin övertygelse. Även när det blåser och många runt omkring tycker att du ska ändra ståndpunkt. Istället för att hålla upp det blöta fingret och känna vart det blåser så måste man våga stå upp för sina värdering...

 • Kampen måste föras både fackligt och politiskt
  • Johans krönika

  Det är helt nödvändigt att arbeta både fackligt och politiskt. Denna insikt hade redan våra kamrater som på slutet av 1800-talet grundade fackföreningsrörelsen. Det är faktiskt så att det var fackföreningsgrundarna som också startade det socialdemokr...

 • Upplys en vän! Vi blir starkare tillsammans
  • Johans krönika

  Vi är nu inne i en intensiv period i avtalsrörelsen. I grunden handlar förhandlingarna om vilket inflytande byggnadsarbetarna ska ha kring lönesystem och villkor i övrigt. Marknadsekonomin rymmer två olika intressen. Dels företagaren som vill generer...

 • Vi ska hålla ihop!
  • Johans krönika

  Nytt år och nya möjligheter brukar man säga. Det gäller dock inte för alla våra vänner i byggbranschen. Enligt de senaste siffrorna från Byggnads a-kassa så har arbetslösheten ökat från ca 5800 personer i november till ca 8700 i december. Det handlar...