Nu rivs Lavallagen upp

Publicerad:

Jag har tidigare sagt att nu måste vi se till att huvudentreprenörsansvaret blir verklighet. Efter avtalsrörelsen måste vi gå från ord till handling. Det är dags för verkstad. Och det arbetet är nu verkligen på gång.

För mig innebär det att vi måste hålla vår linje och vara tydliga med vad vi sa ja till. Detta är något som vi parter tillsammans ska se till blir genomfört på bästa sätt. Långa domstolsprocesser och jurister som ska lägga sig och tolka är inte jag eller byggbranschen betjänta eller intresserade av. Överenskommelsen är glasklar och vi tänker inte backa ett enda steg från huvudentreprenörsansvaret. Det kan jag lova.

Vad det handlar om är egentligen väldigt enkelt. I Sverige ska svenska kollektivavtal gälla för alla. Vi ska inte ha någon låglönekonkurrens. Det tjänar ingen på. Och då måste alla företag vara med och ta sitt ansvar. Huvudentreprenören är ansvarig för att underentreprenören följer ingångna avtal.

Det är då vi får konkurrensneutralitet med kollektivavtalet i botten. Vi har en verklig möjlighet till fortsatt framgång med detta fantastiska verktyg om vi bara får det att fungera. Och här har alla parter ett stort ansvar. Jag är helt säker på att hela byggbranschen nu tjänar på att vi tillsammans står upp för huvudentreprenörsansvaret för att få ordning och reda.

På tal om ordning och reda så måste jag även här ta tillfället i akt att kommentera Stefan Löfvens regeringsförklaring. Det hör ihop med vårt huvudentreprenörsansvar.
I regeringsförklaringen sägs tydligt: Svenska löner och villkor ska gälla för alla som jobbar i Sverige. Där sägs också att lika lön för lika arbete enligt lagar och avtal i arbetslandet är en princip som ska gälla i hela Europa. Den fria rörligheten för företag kan inte användas för att kringgå nationella lagar och kollektivavtal. Stefan Löfven har också gett besked om att Lavallagen ska rivas upp.

Det är precis detta som vi byggnadsarbetare har velat höra i många år och nu har vi äntligen en statsminister som lyssnar! Och det är nu som det ska bli verkstad. Jag och Byggnads kommer att ligga på ansvariga ministrar med blåslampa för att 10-punktsprogrammet för ordning och reda på arbetsmarknaden verkligen blir genomfört.
Vi kommer också att få en a-kassa värd namnet, vi ska få igång byggandet och en bostadspolitik som inte lämnar över allt till marknaden. Vi ska också komma igång med upprustning av miljonprogrammen, inte minst energieffektivisering. Flera områden som vi i Byggnads har ställt krav på och drivit under lång tid. Det är så vi skapar jobb, för byggnadsarbetare och för alla andra.

Viktigast är förstås att få ner arbetslösheten. Det har alltid varit arbetarrörelsen som satt jobben först främst. Och här är regeringens mål att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. Ett viktigt mål och helt nödvändigt för att våra unga ska få hopp om framtiden.

Det är tydligt att det spelar stor roll vilken politik som förs och vilka partier vi röstar in i riksdagen. Tack vare att Byggnads medlemmar har varit så tydliga i sina krav har vi nu en regering som lyssnar och som kommer att skapa en bättre arbetsmarknad för oss byggnadsarbetare.

Johans tackling

Arbetsdomstolen har i en dom sagt att Byggnads utbildning ”arbetsmiljö, hälsa och säkerhet” ger inte rätt till betald ledighet för skyddsombud. Vi ska nu analysera domen och kommer på alla sätt se till att våra skyddsombud får den rätt till ledighet som behövs för sin utbildning.

Uppdaterad:
Kategorier: