Håll det vi blivit lovade!

Publicerad:

Ett löfte är ett löfte. Eller hur? Jag tror att dom flesta förstår vad ett löfte är. Har man har tagit i hand så står man för det. Hela vägen. Detta gäller hemma, på jobbet och när du gör en affär. Men inom politiken verkar det inte vara lika självklart.

Många av oss kommer ihåg vad vi blev lovade när vi skulle gå med i EU. Den svenska modellen skulle lämnas orörd. I Sverige ska svenska kollektivavtal gälla för alla. Ett rakt och tydligt löfte som inte går att missförstå. Kan man tycka. Men jag tror inte det finns något löfte som har betytt mindre och som har brutits fler gånger.

Istället för att EU har garanterat våra kollektivavtal så har vi fått låglönekonkurrens och en arbetsmarknad där löntagare ställs mot löntagare. Byggnads har svartmålats som rasister och protektionister. EU-domstolen dömde oss till att betala skadestånd, trots att vi följde svensk lag. Vi har fått Lavallag och en massa jurister som lägger sig i sådant de inte har med att göra. EU värnar bara den fria rörligheten och offrar vanliga arbetare på marknadens altare.

Och det är nu vanligt folk blir förbannade. Tro inte att människor är dumma. De ser när ett löfte inte hålls. De märker när politiker försöker luras och använder sig av mumbo jumbo språk. Och då vänder man också de etablerade partierna ryggen. Man tröttnar på att bli behandlad som ett röstboskap. Samtidigt blir man också rädd. Varför bryr sig ingen längre, tänker man. Dom stora elefanterna trampar ner allt det som vi tillsammans har byggt upp. Det blir allt längre avstånd mellan dem och oss. Och så splittras samhället och tryggheten försvinner.

Och nu försöker politiken i efterhand lova att det ska ske förändring. Man pratar om socialt protokoll, att Lavallagen ska tas bort men kanske ändå inte, att löntagarnas rättigheter ska stärkas. Många gånger pratas det om kollektivavtalsliknande villkor eller villkor i nivå med kollektivavtal. Allt sådant prat gör mig förbannad och det lurar ingen. Varför är man så rädd för EU:s byråkrater och jurister?

För mig och för Byggnads medlemmar är det hela väldigt enkelt. Håll det som vi blev lovade när vi gick med i EU: I Sverige ska svenska kollektivavtal gälla. Varken mer eller mindre. Hur svårt kan det vara? Går det att vara mer tydlig?

Nu har det kommit positiva signaler från de nya regeringen. Man säger att man värnar den svenska modellen och de svenska kollektivavtalen. De gick till val på ett 10-punktsprogram för ordning och reda på arbetsmarknaden för att förhindra låglönekonkurrens. Allt detta är bra.

Men våra politiker har en lång uppförsbacke för att åter kunna skapa förtroende hos oss byggnadsarbetare. Vi vet hur ett brutet löfte ser ut. Så mitt budskap till våra politiker är tydligt - ta nu denna chans att hålla vad ni lovar.

Vi vet hur en arbetsmarknad med ordning och reda ska se ut. Det är vi som varje dag ser hur människor blir utnyttjade och hur våra jobb säljs ut till lägsta pris. Detta måste få ett stopp. Vi byggnadsarbetare kommer inte att bli nöjda förrän det blir rätt! Det kan jag lova.

Johans tackling

Nu pågår förhandling om att EU ska ingå ett nytt frihandelsavtal. I avtalet finns förslag på att företag ska kunna stämma enskilda länder om de hindrar företagens affärer. Till sådana hinder räknas fackliga rättigheter och skydd för löntagare.Näringsminister Mikael Damberg verkar tycka detta är bra! På vems sida står du Mikael?

Uppdaterad:
Kategorier: