Vi ska inte konkurrera med lägre löner

Publicerad:

Ska vi ha en byggsektor i världsklass kan vi inte konkurrera genom lägre löner och sämre villkor. Det leder till en situation där ingen är vinnare och alla är förlorare.

Men det är många som inget hellre vill än att låta utländsk arbetskraft pressa lönenivån och på så sätt underminera våra kollektivavtal.

När Byggnads protesterar mot detta så är det många, både arbetsgivarna och andra nyliberala debattörer, som beskyller oss för diskriminering, protektionism och stängda gränser. Allt detta bara för att vi har fräckheten att påstå att alla ska behandlas lika, oavsett vilket land man kommer ifrån.

Det finns en förklaring till dessa reaktioner. Det är nämligen så att när det gäller för företagen att tjäna pengar och få så stora vinster som möjligt, så finns det inget som ska få stå i vägen; inte likabehandling av människor och inte konkurrens på lika villkor. Allra minst en fackförening som Byggnads.

Men jag kan lova att jag och Byggnads aldrig någonsin kommer att ge upp kampen för alla människors lika värde. Vi kommer alltid att stå upp för en arbetsmarknad där man inte konkurrerar genom lägre löner eller sämre anställningsvillkor. Genom samtal på byggarbetsplatser runt om i landet så vet jag att vi delar samma syn.

Det finns dom som också har mage att beskylla Byggnads för att vara för diskriminering. Detta är rent löjeväckande. Byggnads har under lång tid arbetat mot rasism och diskriminering, vart det än har dykt upp. Byggnads har också fått pris för sitt arbete mot rasism, diskriminering och främlingsfientlighet. Vi arbetar internt i Byggnads med dessa frågor genom utbildning och besök på både skolor och arbetsplatser.

Det är just därför som jag och Byggnads reagerar så starkt när arbetsgivarna och nyliberalerna försöker försvara rätten att värdera människor olika. Detta tar sig ett stort ansvar när man beskyller Byggnads för en massa felaktigheter och bygger skyttegravar istället för att föra en seriös debatt om en viktig fråga. Jag undrar vad alla företag som blir utkonkurrerade av oseriösa företag tycker om arbetsgivarnas önskan om en konkurrens med sämre villkor.

Om vi ska ha en byggsektor i världsklass måste den bygga på att vi står upp för alla människors lika värde och för en arbetsmarknad där starka kollektivavtal är grunden. Då får vi också en sund konkurrens på lika villkor. Det tjänar vi alla på.

Det är glädjande att vi har fått politikerna att lyssna på oss och att det nu finns politiska krav på att riva upp Lavallagen och att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. Nu har vi chansen att få en ny politik i Sverige. Det är vi värda.

Uppdaterad:
Kategorier: