När arbetsgivarna vill ta sitt ansvar finns vi här

Publicerad:

Byggnads har drivit frågan om huvudentreprenörsansvar under en lång tid nu. Vi har alla länge kunnat se att utvecklingen i byggsektorn går åt fel håll. Vi har långa kedjor av underentreprenörer där de företag som är längst ut i kedjan är allt annat än seriösa.

Och det är de som är anställda i dessa företag som råkar illa ut. De får inte ut sin lön, det är dålig arbetsmiljö och det handlar om låglönekonkurrens. Detta är byggnadsarbetarnas vardag och verklighet. Och det är detta som skapar oro och rädsla.

Vi bestämde oss för att ställa krav på ett huvudentreprenörsansvar och vi drev frågan i avtalsrörelsen förra året. Som ni alla känner till så kom vi inte hela vägen fram.

Istället så kom vi överens om att tillsätta en partsammansatt arbetsgrupp som skulle ta fram ett förslag på ett huvudentreprenörsansvar. Det är ingen hemlighet att Sveriges Byggindustrier (BI) hela tiden har varit väldiga motståndare till ett huvudentreprenöransvar. Både under avtalsrörelsen förra året och under gruppens arbete. Det är också därför som gruppen inte kunde presentera ett förslag om huvudentreprenörsansvar.

Jag är oerhört besviken och bedrövad att BI inte tog chansen att tillsammans med oss skapa ordning och reda genom huvudentreprenörsansvar. Vi hade chansen att gemensamt ta ett historiskt steg och utveckla och försvara den svenska modellen.

Jag har faktiskt svårt att förstå BI:s agerande. Det handlar mer om att de vill sätta Byggnads på plats än att faktiskt lösa ett gemensamt problem. Vi måste bort från dessa låsta positioner och arbetsgivarna borde istället gå in i konstruktiva diskussioner med oss.

Därför hade Byggnads inget annat val än att fatta beslut om att säga upp Byggavtalet. Nu hoppas jag på att BI tar sitt ansvar och sitt förnuft tillfånga och krokar arm med oss för en byggbransch för ordning och reda.

Samtidigt oroar det mig att arbetsgivarna nu väljer att prata om strejk och konflikt. Nu försöker man svartmåla Byggnads och flytta fokus från det som är vikigt.
Låt oss lämna detta lågvattenmärke i debatten och istället samarbeta för att få ett samhällsbyggande i världsklass.

Arbetsgivarna har fört fram en massa olika argument om varför det inte skulle fungera med ett huvudentreprenörsansvar. Vi har svarat på dessa argument och det finns ingen anledning till oro. I flera av de länder som infört liknande system har det visat sig att arbetsgivarnas oro inte blivit verklighet.
Istället har det utvecklats en sundare byggbransch.

Arbetsgivarna tar på sig ett stort ansvar om de nu väljer linjen med konfrontation och smutskastning. Då får vi bara förlorare och en bransch som ingen vill ha.

Jag vill ha en bransch byggd på kompetens, kvalitet och att byggnadsarbetet får goda villkor vad gäller lön och arbetsmiljö. Det är detta frågan om huvudentreprenörsansvar handlar om och det borde inte vara några problem att enas. När arbetsgivarna kommer till insikt och tar sitt ansvar finns vi här och tar emot dem med öppna armar.

 

Uppdaterad:
Kategorier: