Det finns ingen ”quick fix”

Publicerad:

Sverige står inför en stor utmaning. Migrationsverket räknar med att Sverige kan komma att ta emot 90 000 flyktingar i år. Det innebär att vi alla måste göra vårt yttersta för att möta upp de behov som nu finns i form av bostäder, arbetstillfällen och välfärd.

Men en sak måste vara fullständigt klar, vi ska inte möta dessa utmaningar genom att montera ned den svenska modellen. Det skulle bara leda till att grupper ställs mot varandra i en nedåtgående spiral.

Redan nu hörs röster om att vi måste sänka ingångs- och lägstalöner och luckra upp vårt anställningsskydd. Så låter det alltid från arbetsgivare och borgerliga debattörer när det råder problem på arbetsmarknaden. Deras lösning är alltid densamma. När det är hög arbetslöshet så måste lönerna sänkas och anställningstryggheten luckras upp. Nu hörs samma krav på lösningar. Men det vore, som sagt, en farlig väg att gå. Lösningen är inte lika enkel, utan kräver politiska initiativ.

Så här ser ekvationens lösning ut; Vi behöver stora satsningar på att få igång bostadsbyggandet och upprustning av vår infrastruktur. I samma stund kommer vi att behöva alla som vill arbeta i byggbranschen och det skapar alltså arbetstillfällen. Det finns ingen "quick fix" utan det krävs politiker som vågar och en expansiv ekonomiska politik.

Inom byggsektorn har vi dessutom ett upparbetat lärlingssystem som är en bra väg in i arbetslivet för många av de som vill arbeta i vår bransch. Om detta borde vi alla kunna enas, både fackföreningarna och arbetsgivarna.

Jag kommer aldrig att acceptera skapandet av en andra klassens arbetsmarknad där människor värderas lägre och som också får överskådliga konsekvenser för hela arbetsmarknaden. Det är nu vi ska stå upp för vår modell och visa att den är den bästa lösningen för en fungerande arbetsmarknad.

Vi ska naturligtvis också vid offentliga upphandlingar ställa krav på att ge lärlingar, nyanlända och andra arbetslösa chansen till ett arbete och samtidigt mötas och förstå varandra. Ett möte genom arbete är det bästa sättet för en lyckad integration. Vi ska låta det faktum att stat, kommun och landsting upphandlar för över 600 miljarder kronor varje år vara en viktig utgångspunkt i integrationspolitiken.

Samtidigt är ordning och reda på arbetsmarknaden också en viktig faktor för att minska avståndet mellan olika grupper i samhället. Idag har vi fått en tudelad arbetsmarknad där människor kommer till Sverige och blir skamlöst utnyttjade.

Man blir lurad hit med fagra löften men resultatet är många gånger att man inte får den lön man blivit lovad och får arbeta under vidriga förhållanden. Detta har vi sett, inte bara i byggbranschen, utan också inom städ, hotell- och restaurang, jordbruket och flera andra branscher.

Det bästa sättet att få en integrerad arbetsmarknad stavas självklart kollektivavtal. Detta instrument ser ingen skillnad på människor. Istället är det så att oavsett varifrån du kommer eller vem du är så ska du ha samma lön som din arbetskamrat som har samma arbetsuppgifter. Bara så ställer du inte grupper mot varandra och bara så får vi en arbetsmarknad där människor behandlas lika.

Johans tackling

Den borgerliga regeringen i Finland har tagit över parternas roll på arbetsmarknaden och vill nu göra stora neddragningar löner, övertidsersättningar mm. Det är en livsfarlig väg. Vi står eniga med facken i deras protester och vi står upp för fackens roll.

Uppdaterad:
Kategorier: