Arbetarfientlig majoritet i riksdagen

Publicerad:

Varje år använder stat, kommun och landsting över 600 miljarder kronor av våra skattepengar för att upphandla varor och tjänster. Det är alltså en enorm summa av våra gemensamma resurser. Den självklara utgångspunkten måste vara att våra skattepengar används på ett ansvarsfullt sätt och att man följer de spelregler som gäller på svensk arbetsmarknad.

Tyvärr få vi allt för ofta rapporter om hur arbetskraft blir utnyttjad och hur oseriösa företag vinner upphandlingar genom att inte följa kollektivavtal och därmed ger sina anställda sämre villkor. Politikerna har helt enkelt inte ett ordentligt grepp om hur de spenderar skattepengar.

Vi har flera exempel på att byggnadsarbetare får 20–25 kr i timmen och hur man på flera andra sätt utnyttjar arbetskraft när man bygger offentliga lokaler som till exempel skolor. Samma sak kan vi se i flera branscher som transport och städ.

Det är också ett stort problem när vanliga små åkerier, taxi, byggföretag eller städfirmor förlorar offentliga kontrakt just därför att de vill följa avtal och lagar. Då drabbas också deras chaufförer, byggnadsarbetare och städare.

Jag och Byggnads har länge krävt att vi måste förbättra och strama upp reglerna i offentlig upphandling. Det är faktiskt så att Sverige har varit sämst i klassen i Europa och varit riktigt dåliga på att ställa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling.

Efter att vi har legat på våra politiker med blåslampa så har det äntligen kommit ett förslag om att förbättra reglerna vid upphandling. Förslaget är inte på långa vägar perfekt, jag vill se mer, men det är ett steg i rätt riktning.

Det är därför jag är så upprörd och förbannad på att Sverigedemokraterna nu har bestämt sig att göra gemensam sak med de borgerliga partierna och rösta ner förslaget när det läggs i riksdagen i november.

Nu hart vi alltså fått en arbetarfientlig majoritet i riksdagen som väljer att inte bara gå emot Sveriges byggnadsarbetares krav på att återupprätta den svenska modellen. Detta är ett direkt hugg i ryggen på vanliga människor som försöker få vardagen att gå ihop.

Under alla mina fackliga år har jag kämpat för att återupprätta den svenska modellen. Sedan vi blev medlemmar i EU, när jag stod utanför grindarna i Vaxholm och när jag varit ordförande för Byggnads så har jag sagt att våra kollektivavtal måste få vara alla människors möjlighet.

Jag har varit runt på hundratals byggarbetsplatser och träffat massor med byggnadsarbetare. Och deras budskap till mig har varit väldigt tydligt: vi vill få bort låglönekonkurrensen, arbeta på lika villkor och ha ordning och reda. Jag kommer fortsätta att vara en blåslampa på alla våra politiker så att vi får en politik som inte gör skillnad på människor och där vi inte konkurrerar med sänkta löner. Nu måste vi alla höja våra röster och protestera och visa de politiska partierna att vår gräns är nådd. Min kamp för att återupprätta den svenska modellen fortsätter så länge det behövs.

Johan lyfter på hatten

Regeringen har lyssnat på oss och ska nu införa regeln att arbetsgivare ska varje månad rapportera till Skatteverket vad de betalat enskilda personer. Målet är att komma åt skattefusk. Lägg till vårt huvudentreprenörsansvar och vi tar ytterligare ett steg mot ordning och reda.

Uppdaterad:
Kategorier: