Johan Lindholm och Ardalan Shekarabi.

Datateknik tar över byggbranschen

Publicerad:

Digitalisering, robotar och artificiell intelligens. Det låter säkert som science fiction för många och flera av oss tänker nog att detta har inte med mig att göra. Någon kanske tror att det ligger så många år fram i tiden att man hunnit lämna jordelivet innan det slår igenom. Inget av detta stämmer. Digitaliseringen är här och nu och kommer att innebära stora förändringar för oss alla. Vare sig vi vill eller inte. Många menar att detta är större än industrialiseringen.

Rollen förändras

Inte minst kommer vår arbetsmarknad att genomgå ett stort skifte och det gäller även rollen som byggnadsarbetare. Inom handeln så kan vi ta exemplet med e-handelsbolaget Amazons butik i USA. Där finns ingen personal och köpen du gör läses av kameror som debiterar ditt kreditkort automatiskt. Flera forskare har sagt att många av dagens yrken kommer att tas över av robotar inom 20 år.

3D-skrivare bygger hus

Inom byggsektorn pågår en intensiv utveckling och forskning för att hitta nya sätt att bygga hus. Senast såg jag en film från Japan där en robot själv spikade upp gipsväggar. Andra menar att på framtidens byggarbetsplats kommer kraven på kunskap i datateknik att vara helt nödvändig för att kunna vara kvar inom byggsektorn. Vissa tror att 3D-skrivare kommer att skriva ut framtidens hus.

Det är klart att vi inte till hundra procent kan säga hur branschen utvecklar sig. Det viktiga är att vi är beredda och möter den tekniska utvecklingen med intresse och kunskap. Genom historien finns exempel på tillfällen då utvecklingen sprungit förbi både företag och personer.

Kontorsmaskintillverkaren Facit fick ekonomiska problem, då de billigare och enklare elektroniska räknarna slog undan grunden för de mekaniska kontorsmaskinerna. Tusentals blev av med jobben.

Öppna för förändring

Nu ska vi inte måla upp en nattsvart bild. Vi inom fackföreningsrörelsen har alltid varit öppna för förändring och teknisk utveckling. Byggnads kongress har fattat beslut om att vi ska följa och påverka utvecklingen och hur detta påverkar framtidens byggnadsarbetare. Vi kommer framöver att presentera en rapport kring digitalisering i byggbranschen.

Och vi kommer inte att sitta still och vänta. Vi både vill och kan vara med och påverka utvecklingen. Det är vår fackliga skyldighet.

Politisk debatt saknas

Förutom tekniken så finns här också en politisk aspekt. Idag styrs utveckling av ett fåtal stora amerikanska företag som exempelvis Amazon, Facebook, Google, Youtube och Apple. Det är farligt att lämna över en så stor förändring på marknadskrafterna och låta kapitalet berika sig. Jag saknar en politisk debatt i dessa frågor. Hur ska tekniken användas? Hur skyddar vi vår integritet? Vad händer på arbetsmarknaden när jobb försvinner? Hur utbildar vi oss så att vi kan möta den nya tekniken? Hur ska vi se på arbetets innehåll och arbetstiden?

Precis som arbetarrörelsen tog strid för att få inflytande gällande utvecklingen av industrialismen så måste vi engagera oss även när det gäller framtidens digitala samhälle. Tekniken ska finnas för oss människor – inte tvärtom.

Uppdaterad:
Kategorier: