Johan Lindholm

Det är viktigt att vi ständigt utbildar oss

Publicerad:

Många av oss tänker nog att när man har gått färdigt sin yrkesutbildning och har blivit hantverkare så är man också färdigutbildad för resten av livet. Det kan ju låta skönt, men verkligheten ser helt annorlunda ut.

Somliga tycker att vi byggnadsarbetare inte behöver ha så mycket kunskap. Att vi inte behöver kunna svenska, matematik eller engelska. Likt uttrycket "skomakare bliv vid din läst"

Den tekniska utvecklingen

Men vår omvärld förändras i allt snabbare takt. Den tekniska utvecklingen rusar på och det kommer att krävas mer kunskap för att hänga med. Inom några år kommer vi troligen att se en helt annan byggbransch med mycket mer av datorer, smarta mobiler, robotar och liknande hjälpmedel som ställer nya krav på oss byggnadsarbetare.

Men det handlar också om att förstå samhället. Hur fungerar politiken och varför engagerar sig Byggnads politiskt? Vilken uppgift har egentligen Byggnads och fackföreningsrörelsen? Vad är ideologi och vilken betydelse har det för mig? Varför är Byggnads engagerat i politiken?

Det kan också handla om grundläggande facklig kunskap om kollektivavtal, försäkringar, den svenska modellen och vilken lagstiftning som styr vår arbetsmarknad.

Det är bakgrunden till varför Byggnads erbjuder medlemmarna olika utbildningar. Det är helt enkelt så att arbetslivet och samhället är föränderligt. Därför är det viktigt att vi ständigt utbildar oss.

Kunskap är makt

Facklig utbildning är vårt viktigaste verktyg för att vara en jämbördig motpart mot arbetsgivaren. Såväl medlemmar som förtroendevalda måste ständigt bevaka att kollektivavtalen följs, att arbetsmiljön är tillfredställande och att nya medlemmar rekryteras till föreningen. Ju mer kunskap och fackligt engagemang ni medlemmar har, desto större chans har vi att förändra och förbättra. Den gamla klyschan är sann – kunskap är makt.

Byggnads utbildningar utgår från deltagarna och är grupporienterade och deltagarstyrda. De problem som deltagarna tar med sig in i kursen blir en kunskapskälla för diskussion och erfarenhetsutbyte. Handledaren och lärarens roll är att ge stöd på vägen mot den nya kunskapen.

Så jag vill verkligen uppmana alla medlemmar att ta kontakt med sin region eller gå in på vår hemsida för att ta reda på vilka utbildningar som finns och vilka som passar just dig. Du får ersättning när du går utbildning. Så du förlorar ingen lön men vinner tusenfalt i kunskap. Så vad väntar du på?

Uppdaterad:
Kategorier: