Vad händer vid nästa lågkonjunktur?

Publicerad:

Vi får ofta höra från Svenskt Näringsliv och borgerliga politiker, att företagen i Sverige inte gillar kollektivavtal. Man påstår att företagen - i allmänhet - tycker att avtalen är krångliga och att de vill ha – vad man kallar – attraktiva kollektivavtal. Men detta är faktiskt bara en myt som arbetsgivarna fortsätter att sprida.

För ett tag sedan kom en rapport från Arbetsmarknadsekonomiska rådet, där man ställer sig frågan – Hur funkar kollektivavtalen? Som en del av rapporten har man frågat företagen direkt vad de tycker om kollektivavtal. Resultatet är ganska uppseendeväckande.

Så här står det att läsa i rapporten: "Ett slående resultat är att företagen med kollektivavtal i mycket liten utsträckning håller med om negativa påståenden angående dessa...Det är vidare anmärkningsvärt att företagen som har avtal i allmänhet inte tycker att dessa är krångliga och administrationskrävande".

Värt att nämna i sammanhanget är att Arbetsmarknadsrådet är finansierat av Svenskt Näringsliv och leds av professor Lars Calmfors. En pikant detalj är att Svenskt Näringsliv nu bestämt sig för att lägga ner rådet.

Men, det finns en bransch - enligt rapporten - som sticker ut och där man är kritisk till kollektivavtalen. Det är byggbranschen - och tyvärr är jag inte förvånad. Vi har en lång historia med en arbetsgivarpart som säger nej till att utveckla avtalen och hellre attackerar våra lönesystem.

Vår bransch står inför stora utmaningar som vi parter borde lösa tillsammans. Och vi saknar sannerligen inte arbetsuppgifter att ta tag i. Jag var på ett seminarium får någon vecka sedan för att presentera och diskutera en rapport som Byggnads och 6F tagit fram.

I rapporten har vi granskat stora upphandlingar för att se om de företag som vinner upphandlingarna betalar ut löner enligt kollektivavtal. Slutsatserna är skrämmande.

Rapporten visar att utländska bygg- och anläggningsbolag pressar ned lönerna med 25% och utnyttjar arbetskraften. Samtidigt finns det inga lärlingar på dessa arbetsplatser vilket kommer att leda till brist på svenska byggjobbare i framtiden.

Det är lika bra att tala klarspråk - Hela den svenska modellen är hotad. Våra löner pressas nedåt, facket blir försvagat, våra unga tjejer och killar får inga lärlingsplatser. Till detta kommer att små- och medelstora byggföretag- som följer våra kollektivavtal - kommer att slås ut.

Vad händer vid nästa lågkonjunktur? Kommer vi att ha en fungerande svensk byggsektor kvar? Kommer svenska företag att vara utkonkurrerade? Har vi stängt dörren för alla de ungdomar som vill bli byggnadsarbete?

Det här är oerhört allvarliga frågor som flera borde känna stor oro kring. Både våra politiker och vi som samlad byggbransch. Jag kommer aldrig att acceptera en utveckling där den svenska modellen slängs på sophögen. Jag kommer ta kampen för att våra kollektivavtal ska gälla fullt ut på svensk arbetsmarknad.

Johan lyfter på hjälmen

Plåtslagareleven Robin Persson från Uppsala är en av sex unga som gått till final i plåt-SM. Den 27 april är det final och vi håller naturligtvis tummarna!

 

Uppdaterad:
Kategorier: